Над 1 млрд. приходи, администрирани от Агенция "Митници", са постъпили в държавния бюджет през август, съобщиха от Агенцията.

В исторически план такъв месечен резултат се постига за първи път без да бъде съпътстван от моментни промени в поведението на икономическите оператори, предизвикани от нормативни изменения или повишаване на данъчни ставки*.

Общите месечни приходи от 1,033 млрд. лева превишават със 194.6 млн. лева (23.2%) приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходи.

Стойностите на акциза, ДДС от внос и митата за август 2021 г. също представляват най-високите, отчетени за месеците август през последните пет и повече години.

Сумата на акцизите за август 2021 г. възлиза на 578.8 млн. лева, което е с 21.2 млн. лева повече от същия период на предходната година.

Приходите от ДДС от внос са 425.2 млн. лева, което е със 161.9 млн. лева повече от август 2020 г.

28.8 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 11.7 млн. лева повече в сравнение с август миналата година.

"Високите приходи са индикатор за възстановяване на търговските вериги за доставка на стоки, както и са резултат от активната работа на митническата администрация", допълват от Агенция "Митници".

През периода януари-август 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция "Митници" са в размер на 6,748 млрд. лева.

Постъпленията са със 767.4 млн. лева (12.8%) над отчетените 5,981 млрд. лева през сравнимия период на 2020 година.

Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция "Митници", продължава и през септември. По прогнозни данни общите приходи на Агенция "Митници" за септември 2021 г. отново ще надхвърлят 1 млрд. лева.

Източник: Агенция „Митници“

* Месечни приходи в размер над 1 млрд. лева са отчитани два пъти за периода от януари 2016 г. до август 2021 г.:

- през месец януари 2018 г като резултат от пазарната стратегия на икономическите оператори да освободят за потребление големи количества цигари предвид предстоящото влизане в сила на нови, по-високи акцизни ставки;

- месец юни 2019 г като резултат от въвеждането на системата за проследяване на веригите за доставка на цигари ("трак енд трейс"), довела до ръст в количествата, освободени за потребление цигари и натрупване касови приходи от акциз в един конкретен месец.