Националния статистически институт (НСИ) изнесе предварителните си данни за външната търговия на България за първите осем месеца на 2022 г. Представени са и месечни данни за август т.г.

През периода януари-август 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 62 164,8 млн. лв., което е с 41,6 на сто повече в сравнение със същия период на 2021 година. През август 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 7 873,8 млн. лв. и нараства с 40,5 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари-август 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 70 223,1 млн. лв. (по цени CIF), или с 45,3 на сто повече спрямо същия период на 2021 година. През август 2022 г. общият внос на стоки нараства с 37,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 578,7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари-август 2022 г. и е на стойност 8 058,3 млн. лева. През август 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 704,9 млн. лева.

Търговията с ЕС

През периода януари-юли 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44,4 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 36 518,8 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ.

През юли 2022 г. износът за ЕС нараства с 43,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 484,2 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари-юли 2022 г. се увеличава с 32,9 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 33 948,0 млн. лева (по цени CIF). През юли 2022 г. вносът на България от държавите-членки на ЕС нараства с 31,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 189,8 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари-юли 2022 г. е положително и е на стойност 2 570,8 млн. лева.

Търговията с трети страни

През периода януари-август 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35,8 на сто в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 20 479,4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Китай, които формират 50,2 на сто от износа за трети страни. През август 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 30,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 707,2 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-август 2022 г. се увеличава с 63,1 на сто в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 31 495,8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През август 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 36,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 799,4 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари-август е отрицателно и е в размер на 11 016,4 млн. лева. През август 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 092,2 млн. лева.