От днешното правителствено заседание се разбра, че "Булгартрансгаз" - българският газов оператор, си осигурява собственост в терминала за втечнен газ в Александруполис.

От българо-американската среща с участието на премиера Бойко Борисов и посланик Херо Мустафа, научихме, че в преки преговори с компании от САЩ ще се търсят възможности за по-ниски доставни цени на втечнен газ. 

Каква е "споделената газова цел"   

Нашата споделена цел е България да стане истински газов хъб, заяви в София заместник помощник- държавният секретар Мат Бойс.

На свой ред Борисов подчерта, че страната ни ще защитава своя икономически интерес и ключовата си роля на стратегически газов хъб, което означава, че България се връща на газовата карта. Той съобщи за решението на правителството за покупка на 20 процента от акциите на терминала за втечнен газ - колкото има и държавната енергийна гръцка компания. Във връзка с това в края на януари предстои посещение на енергийния министър на САЩ за директни преговори с американски компании за по-изгодни за българската икономика и индустрия цени, каза Борисов.

"Балкански поток" не е продължение на "Турски поток" подчерта Борисов и заяви, че страната ни изгражда своята собствена газопреносна система с най-мощните американски компресори и така се превръща в газов хъб и нищо от това не прави на "тъмно".

Какво купува българският оператор

"Булгартрансгаз" ЕАД ще придобие 20 на сто от капитала на гръцката проектна компания "Газтрейд" С.А., която изгражда терминала за втечнен природен газ край Александруполис в Северна Гърция, съобщи пресслужбата на кабинета. С решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, е одобрено акционерното участие на българския газопреносен оператор.

Проект за терминал за втечнен газ край Александропулис

Kарта: entsog.eu/gastrade.gr

По този начин МС одобри извършването от страна на "Булгартрансгаз" на инвестиционни разходи за изграждане на съоръжението, съответстващи на 20% акционерно участие.

Колко ще купуваме оттам засега

"Булгаргаз" ЕАД ще участва в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет от терминала за втечнен природен газ край Александруполис, като резервира до 500 млн. куб. метра на година, но не по-малко от 300 млн. куб. метра на година, за период от 3 до 5 години. За използване на резервирания капацитет, "Булгаргаз" ЕАД ще проведе преговори за реализиране на доставки на втечнен природен газ през интерконектора Гърция - България.

Какво ще спечелим от участие в терминала

Участието на българската страна в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е изцяло в съответствие с актуализираната енергийна стратегия на България. Това е съществена стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб "Балкан", в основата на която е утвърждаването на прозрачен, ликвиден и надежден пазар на природен газ, се казва в съобщението на правителството.

Проектът се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар, се посочва в прессъобщението. Той ще съдейства за подобряване сигурността на доставките и диверсификация на източниците на природен газ в региона.

Синергията на този проект с изграждането на междусистемната връзка Гърция-България (IGB) ще доведе до повишаване достъпа на България и останалите страни в региона до втечнен природен газ. Компании от САЩ, Катар и др. се очаква да бъдат основните доставчици на газ до терминала в Александруполис. По този начин проектът ще допринесе както за диверсифициране на източниците и трасетата за доставка на газ, така и за насърчаване на конкуренцията в полза на крайните клиенти. Проектът е идентифициран от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз, отбелязват от Министерския съвет.