Забраната на автомобилите с вътрешно горене ще доведе до рязък спад в цените на електромобилите, коментира по време на брифинг евродепутатът Петър Витанов от групата на Социалистите и демократите в Европейския парламент от квотата на БСП. Това е една от причините като част от групата на социалистите в Европейския парламент да подкрепя това ново законодателство. Това ще се случи заради икономията от мащаба и подобряване на технологиите на батериите и използване на достъпи суровини, които се разпределиха в друга посока заради войната и ще се случи по-бавно, но все пак ще се случи, каза още Витанов.

Очакванията са вече към 2026 г. цените на електромобилите да се изравнят с тези на автомобилите с вътрешно горене. Това все пак ще се отрази добре и на България като най-бедната страна в ЕС, ясно е, че все още е трудно да си позволим електромобили. Но все пак промените ще доведат по-бързо до създаване на пазар на употребявани автомобили и пазар за втора употреба. Няма да предотвратим ситуацията да продължим да бъдем гробница за дизелови автомобили, но никой няма да ни забрани да продължим да ги купуваме и след 2035 година. Всеки, който иска ще продължи да се движи със стария си автомобил.

22 държави членки вече подпомагат закупуването на електромобили,

в Румъния старите се изкупуват за 1800 евро

В ЕС вече 22 държави прилагат мерки за стимулиране използването на по-нови автомобили или електромобили. В съседна Румъния, най-позната им марка Dacia заедно с държавата са организирали кампания за изкупване на старите коли за 1800 евро и отпуска 10 000 евро за нова, като електромобилите на марката се продават за около 22 000 евро.

Всъщност 30% от емисиите се дължат на транспортния сектор, а 20% на сухопътния транспорт и досега не са прилагани успешни мерки за намаляване на емисиите от него като възможност се крие единствено в електрификацията на леките и лекотоварни автомобили като се очаква технологиите и за тяхното рециклиране да стават все по-добри. Но водещи в ограничаване използването на автомобили с двигатели с вътрешно горене трябва да е факта, че продължаваме да водим Европа по смъртност, като средно българинът умира 2 години по-рано заради заболявания, свързани с въздействието на мръсния въздух, който дишаме. Електромобилите замърсяват с 30% по-малко през целия си жизнен цикъл, показва статистиката, посочи Витанов.

Какво предвижда пътя на ЕС към нулеви емисии

Парламентът днес одобри новите цели за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства в рамките на пакета "Подготвени за цел 55". С 340 гласа "за", 279 гласа "против" и 21 гласа "въздържал се" евродепутатите одобриха постигнатото споразумение относно преразгледаните стандарти за емисиите на CO2 от нови автомобили и микробуси.

Новото законодателство набелязва пътя към нулеви емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства през 2035 г. (цел за целия автомобилен парк на ЕС за намаляване на емисиите на CO2, произвеждани от нови леки автомобили и микробуси със 100% в сравнение с 2021 г.). Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. са определени на 55% за леките автомобили и 50% за микробусите.

До 2025 г. Комисията ще представи методология за оценка и докладване на данни за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на леките автомобили и микробусите, продавани на пазара на ЕС, придружена от законодателни предложения.

До декември 2026 г. Комисията ще наблюдава разликата между нормите за допустими емисии и данните за потреблението на гориво и енергия в реални условия, ще докладва за методика за коригиране на специфичните емисии на CO2 на производителите и ще предложи подходящи последващи мерки

Производителите, които имат малки производствени обеми за една календарна година (1000 до 10 000 нови автомобила или 1000 до 22 000 нови микробуса), могат да получат дерогация до края на 2035 г. (онези, които регистрират по-малко от 1000 нови превозни средства годишно, остават освободени). 

За да да отговори на очакваните тенденции в продажбите.Настоящият механизъм за стимулиране на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV), който насърчава производителите, продаващи повече такива превозни средства (с емисии от нула до 50g CO2/km, като например електрически превозни средства и добре функциониращи хибриди) с по-ниски цели за намаляване на емисиите на CO2, ще бъде адаптиран, за

От 2025 г. до 2029 г. целевият показател за ZLEV се определя на 25% за продажбите на нови автомобили и 17% за новите микробуси, като от 2030 г. стимулът ще бъде премахнат; На всеки две години, считано от края на 2025 г., Комисията ще публикува доклад за оценка на напредъка към пътна мобилност с нулеви емисии. 

Докладчикът Ян Хойтема (Renew, Нидерландия) заяви: "Настоящият регламент насърчава производството на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Той съдържа амбициозно преразглеждане на целите за 2030 г. и цел за нулеви емисии за 2035 г., което е от решаващо значение за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Тези цели създават яснота за автомобилната промишленост и стимулират иновациите и инвестициите на производителите на автомобили. Закупуването и шофирането на автомобили с нулеви емисии ще стане по-евтино за потребителите, а пазарът втора употреба ще се създаде по-бързо. Това прави устойчивото шофиране достъпно за всички". 

След окончателното гласуване в пленарна зала, текстът ще трябва да бъде официално одобрен и от Съвета, скоро след което ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС.

На 14 юли 2021 г., като част от пакета "Подготвени за цел 55", Комисията представи законодателно предложение за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г., да осигури ползи за гражданите и да стимулира иновативни технологии с нулеви емисии.