Пластмасовите отпадъци от опаковки са изключителен ресурс, който може да се използва повторно. Това каза в интервю за БТА Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите.

В световен мащаб 56 на сто от рециклираните пластмасови опаковки намират пазар при производителите на килими и дрехи. Нужни са пет бутилки за направата на един квадратен метър полиестерен килим, фланелка с размер XXL или за пълнежа на едно яке за ски. Полиестерните влакна от две пластмасови бутилки пък са достатъчни за изработването на една бейзболна шапка.

"Стъклото със съвсем малко вторична обработка има много приложения - от създаване на декоративни плочки и материали до възстановяване на ерозирали плажове", допълни Радомирова.

По думите й през последните години у нас се наблюдава положителна тенденция на постепенно намаляване на дела на продажбите на бира в пластмасови (PET) бутилки.

За миналата година той е 52 процента, а преди четири години е бил 60 процента. Продажбите на бира в алуминиеви опаковки (кен) са с дял 23 на сто, в стъклени бутилки - 21 на сто и в кегове - четири на сто. Радомирова уточни, че последните са много ниски, защото това е бира, която се дистрибутира през заведенията, а те не работеха в пълен капацитет заради пандемията.

През 2021 година пуснатите на пазара PET бутилки са 1206 тона по-малко в сравнение с количествата за 2020 година. През 2020 година са рециклирани 44 на сто от пуснатите на пазара 7680 тона пластмасови бутилки за бира. С тяхната преработка са спестени 24 500 киловатчаса енергия и 5100 тона въглеродни емисии.

За да насърчат още повече събирането им, членовете на Съюза на пивоварите предприемат и друга инициатива - кошове за разделно събиране на пластмасови бутилки ще бъдат поставени в градовете, в които има бирени заводи. Специално изработените в арт стил контейнери ще бъдат безвъзмездно предоставени на общините във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Шумен и Лом, а в тях ще могат да се изхвърлят бутилки и от други напитки, не само от бира.

Инициативата е част от информационната кампания "ИзБИРАме устойчиво бъдеще", която е изцяло съсредоточена върху зелените политики в бранша и добрите практики в това направление, посочи Радомирова.

Тази година акцентът е върху разделното събиране на отпадъци от опаковки и ангажиментите на индустрията към изпълнението на Директивата за намаляване на въздействието на пластмасите върху околната среда. Всички материали, от които са направени бирените опаковки - стъкло, полиетилентетрафалат и алуминий, са стопроцентово рециклируеми с възможност за многократен цикъл на употреба. Целта е до 2029 г. да се постигне 90 на сто разделно събиране, за да се рециклират пластмасовите бутилки и те да съдържат поне 30 на сто повторно използвана пластмаса.

Ивана Радомирова каза още, че за последните четири години инвестициите в зелени решения в сектора надхвърлят 60 милиона лева. Те са насочени както към въвеждане на олекотени и рециклируеми материали за бирените опаковки, така и в производствено, логистично, енергийно и технологично оборудване с висок коефициент на пестене и оползотворяване на природни, енергийни и други ресурси.

"Устойчивото развитие на бранша зависи от всеки етап в производството на бира - от веригата на доставките до дистрибуцията и консумацията. Например разделното събиране на отпадъци може да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90 на сто и същевременно намалява замърсяването на въздуха и водите", обясни изпълнителният директор на Съюза на пивоварите.

По думите ѝ и компаниите от бранша изпитват трудности от растящите цени на енергията, тъй като всички работят на газ, но вече виждат и реално резултатите от инвестициите в зелени иновации, които намаляват голямата енергоемкост и ресурсоемкост на индустрията.

"Преди 15 години за производството на един литър бира бяха необходими 15-17 литра вода. Преди четири години тази разходна норма се понижи между 4 и 5 литра, през миналата година тя вече е между 2,5 и 3 литра. Това е изключително постижение, което стана възможно само благодарение на тези инвестиции", даде пример тя.

Ако преди три години за производството на един хектолитър (100 литра) бира най-доброто постижение e било 3,5 мегаджаула енергия, то сега са необходими 2,3 мегаджаула. Виждаме след това по резултатите на компаниите, че всичко се отразява на тяхната конкурентоспособност, каза още Ивана Радомирова и допълни, че инвестициите в бранша не са намалели, въпреки трудните последни години.

На въпрос за внедряване на депозитна система за стъклени бутилки у нас, тя каза, че и в момента съществува такава, но функционира много трудно, защото връщането на тези бутилки в магазините е доста сложно.

Причините са, че обикновено се изисква документ, с който да се удостовери, че бирата е купена точно от този търговски обект, както и че много често търговците искат замяна на празна за пълна бутилка, т.е. покупка. Хората не са мотивирани да връщат бутилките при тези условия и те попадат не само в кофите за разделно събиране.

За да се променят нагласите, е необходима системна и дългосрочна работа и е изключително важно да има необходимата инфраструктура, като се сложат повече контейнери за разделно събиране на повече и по-достъпни места, подчерта Ивана Радомирова.

За да насърчат разделното събиране, на сайта си от Съюза на пивоварите са създали интерактивен екокалкулатор, с който потребителят може да види спестените въглеродни емисии според това колко бутилки изхвърля разделно.

И макар че предизвикателствата през първите месеци на тази година не са били малко, от бранша виждат леко оживление на бирения пазар. От април до септември за пивоварите е активният сезон, в който се консумира около 60 процента от общо произвежданото в страната пиво. Всяка минута в този период у нас се произвеждат около 1000-1100 литра бира.