Пластмасовите опаковки от ежедневието ни полека-лека ще отидат в историята. Но няма всичко да приключи на 3 юли тази година с оглед на новите изисквания на ЕС за употребата на пластмаса. Брюксел е категоричен, че цялата европейска общност полека-лека трябва да спре да използва пластмасови изделия, които стотици години могат да замърсяват природата. Това ще се случи и у нас, но за целта първо трябва да се приеме специална наредба. А това може да се случи само ако имаме действащ парламент. Така на практика от 3 юли у нас няма да има пълна забрана за използване на пластмасови прибори и чашки.

Това ще важи за широк диапазон продукти - от прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), сламки и бъркалки за напитки, съдове за храни, съдове и чаши за напитки от експандиран полистирен, вкл. техните капаци/капачки, клечки за уши, пръчици за балони и всички други продукти от оксо-разградима пластмаса.

Според директивата имаме възможност за три месеца отсрочка и българското правителство ще се възползва докато подготвим наредбата, съобщи Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите.

Забраната ще влезе в сила след приемането на наредбата, уточни Колева. Дотогава пластмасовите продукти за еднократна употреба ще могат да се продават. Нещо повече дори и с влизането в сила на наредбата производителите ще имат гратисен период да продават до изчерпване на количествата, подчерта Колева. С новата наредба ще се дадат и ясни указания за маркировката на чашите, както и за съдържанието на пластмаса в мокрите кърпички и във филтъра на цигарите. Много малко от потребителите си дават сметка, че хвърляйки фасовете замърсяват околната среда и с пластмаса, но това е факт, каза заместник-министърът.

Обратно на очакванията в момента нито производителите произвеждат с по-големи количества, за да могат да продават повече, нито клиентите са увеличили поръчките, за да се снабдят, коментира Цветанка Тодорова, председател на асоциацията на производителите на пластмаса Българска асоциация "Полимери". Но на съществуващите машини могат да се произвеждат биоразградими продукти, които не са химически модифицирани. Надяваме се държавата да предвиди в наредбата възможност да се произвеждат биоразградими и компостируеми с храните продукти, които се разлагат, подложени на въглероден диоксид и вода. Тази възможност трябва да се включи в специален член за мерките, които държавите предприемат във връзка с безопасността на храните. Държавата трябва да гарантира, че изхвърлени с храната тези продукти са неопасни за хората и околната среда.

Важно да се даде възможност да се произвеждат такива продукти прибори, чашки, лъжички за еднократна употреба с изискванията на условията за безопасност и хигиена да се изхвърлят директно с храните, каза Тодорова. Дори да не отидат с храната в завода за компостиране или да са на сметища, те ще се разградят за малко повече от 6 месеца или за година вместо за стотици години както стандартните пластмасови продукти, обясни още тя. Производителите и в момента преминават постепенно на такива продукти, но няма поръчки, съобщиха от асоциация "Полимери". Произвеждат и стандартните пластмасови продукти, но поръчките определено са се свили заради предстоящото налагане на забраните на ниво ЕС. Затова на пазара ще видим всякакъв вид вносни продукти от бамбук, метал или дърво, а инвестициите за българския бизнес в такава цялостна промяна на съществуващите производства ще е предизвикателство за мнозина, подчертават от бранша.

Кой ще контролира колко биоразградими са продуктите

Как обаче ще разбираме колко точно са биоразградими материалите и кой ще ги проверява?

Материалите се сертифицират от международни сертифициращи компании и имат сертификат, който е гаранция за качеството на използваните материали, коментираха от бранша. Факт е, че има суровини, които са частично от полимерен материал и биокомпонента и би трябвало това да се проверява от Министерството на околната среда и водите при пускане на пазара. В тази връзка се очаква с новата наредба да започне да работи и публичен регистър на производителите на такива продукти и тези, които пускат на пазара такива продукти. Въпросът за проверката на качеството на новите изделия остава много сериозен и затова е важно какви ще са правилата на новата наредба.

Да забравим еднократната пластмаса от 3 юли зависи от нас

Да забравим за еднократните пластмасови продукти от 3 юли зависи изцяло от нас, но е важно да сме сигурни в безопасността на алтернативните варианти. Заместник-министърът увери, че няма да бъдем санкционирани за забавянето и че съвсем скоро наредбата ще бъде готова и публикувана за обществено обсъждане. Но за да бъде приета е необходим и работещ парламент. Дотогава, а и до изчерпване на количествата ще виждаме на пазара такива продукти за еднократна употреба. Зависи от нас колко отговорно ще се отнасяме към околната среда и дали ще ги купуваме и какви алтернативи ще изберем.

С въвеждането на новата наредба ще влязат в сила и изискванията за маркировка на включените в обхвата на директивата: тютюневи изделия с филтри; филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; чаши за напитки; мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба и дамски превързочни материали. Те също ще се предлагат на пазара до изчерпване на количествата.

До 2026 г. за съдове за храна (за консумация на място или за вкъщи, консумация от съда, без допълнително приготвяне - отговарящи на всички тези критерии едновременно), чаши за напитки и техните капачки, от държавите ще се изисква да предприемат мерки за съществено количествено намаляване на потреблението. Заместник-министърът каза обаче, че в наредбата не е предвидено налагане на продуктова такса за намаляването им както се случи с найлоновите торбички.

Според директивата за съдовете за напитки (до 3 л) се въвеждат допълнителни изисквания. Те са свързани с трайното закрепване на капачките им. Въвеждат се и нови цели за разделно събиране на бутилки до 3 л - 77% от 2026 г. и 90% от 2030 г.. Въвеждат се и нови цели за рециклирано съдържание - 25% от 2026 г. и 30% от 2030 г.

Предстои широка обществена кампания

Държавите трябва да осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба. Със сигурност ще направим широка обществена кампания след приемането на наредбата, което е заложено и в Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., каза и заместник-министърът.

Планът предвижда мерки, свързани с прилагането на доброволни споразумения с бизнеса за предотвратяване образуването на пластмасовите отпадъци и повторна употреба, осигуряването на възможности за финансиране на преработвателната промишленост за въвеждането на екодизайн. Не на последно място се предвиждат различни образователни и информационни кампании за изследване на нагласите на потребителите и стимулиране

Фасове, мокри кърпи и превръзки, чашки задължително се маркират

Изискуемата маркировка, която трябва да бъде нанесена върху еднократните пластмасови чашки, чинийки, мокри кърпи, превръзки, тампони може да бъде печатна, или гравирана/релефно щампована с надпис "произведено от пластмаса" и конкретни изображения.

Повече информация за приетите задължителни изображения на маркировките от директивата могат да се видят ТУК. А самата директива и изискванията, които се въвеждат за еднократните пластмасови продукти може да видите ТУК