Инвестициите според мнозина, са запазена марка само за богатите хора. Това едва ли е истина, тъй като днес има достатъчно опции да вложим, както 100, така и 200, 500 или повече лева.

В случай, че искате да се образовате по темата, следващите редове са за вас. Именно в Dir.bg все по-често ще може да четете за различните варианти, с чиято помощ можем да увеличаваме спестяванията си. Ето и първите стъпки, които следва да предприемем, за да започнем да инвестираме:

Определете си цел

Целите могат да са по-краткосрочни (по-голяма покупка) или дългосрочни (ранно пенсиониране, образование за децата и др.)

Освен цел, трябва да имаме и очаквана годишна доходност, която може по-лесно да ни ориентира във финансовите инструменти, които ни се предлагат на пазара. Дали искате да постигнете 3-5% доходност за парите си, или пък 6-8%? А защо не 10 или повече процента, че дори и да "победим" инфлацията в страната?

Лицензираните компании 

Независимо дали инвестираме 100 лева или 1 милион лева, това следва да правим само и единствено през лицензираните инвестиционни посредници. При положение, че се спрем на взаимни фондове или борсово-търгувани фондове, следва да се информираме за управляващите дружества, които се делят на местни и чуждестранни.Резултатите на местните управляващи дружества можем да следим през сайта на БАУД, а списък с всички лицензирани инвестиционните посредници - на сайта на Комисията за финансов надзор.

Еднократно или месечно?

Пред нас има две възможности - да вложим еднократна по-голяма сума, или са добавяме средства всеки месец към портфейла ни. Най-добрата опция естествено е комбинация от двете, с което ще дадем по-добра скорост на увеличението на спестяванията ни. 

Акции или фондове?

При положение, че имате необходимите знания, както и времето, за да следите ежедневно пазарите, то опция пред вас е инвестирането в определени компании. 

Фондовете, управлявани от професионалисти, са за хора, които търсят по-висока доходност за парите си, но също така ценят собственото си време. Те са съгласни да платят определена такса (при покупко-продажба на дялове и годишно управление), за да предоставят парите си в ръцете на хора, чиято професия е именно това.

Период на инвестицията 

Експертите по лични финанси са на мнение, че инвестициите на капиталовите пазари трябва да се правят с по-дълъг хоризонт, например 5-7 или дори 10 години. По този начин ще можем да избегнем периодите с негативно представяне и да осредним доходността си. 

Не на последно място, след да знаете, че не бива да влагате пари, взети назаем или такива, които ще са ви нужни след няколко месеца.

 *Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите носят рискове и е необходимо да се запознаят обстойно с информация за планираната инвестиция или да потърсят професионален съвет за своите инвестиционни решения.