Няма механизъм, по който да се отложи пазарното обединение с електроенергийната система на Гърция в сегмента "ден напред". Технически всичко е наред, очакваме осъществяване на обединението в рамките на 11 май, а след няколко месеца повторение на тази процедура и с Румъния. Това каза пред 3е-news , изпълнителният директор на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ).

Той уточни, че присъединяването на България към единния европейски пазар "Ден напред" (SDAC) е насрочено за 11 май 2021 г., с първи ден на доставка 12 май, при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от българския и гръцкия регулатори.

Обединението на европейските електроенергийни пазари не е нашенска, а европейска инициатива и тя е в пълно съответствие с европейските регламенти, обясни Константинов.

Освен това, по неговите думи, ако България предприемем някакви стъпки в посока отлагане на присъединяването, рискува да бъде атакувана и да бъде загубена лицензията на БНЕБ, а срещу страната ни да бъде предприета наказателна процедура за нарушаване на регламентите на Европейския съюз.

Стартирането на проекта за пазарна интеграция между България и Гърция е поредна стъпка към постигането на Единен европейски пазар на електроенергия в сегмента "ден напред".

Проектът е планиран да стартира в рамките на Мултирегионалното свързване на пазарите (MRC) и се осъществява в рамките на обединението на италианските граници (IBWT). Определя се като първата в историята възможност за Електроенергийния системен оператор (ЕСО), БНЕБ, местните производители, потребители и търговци на електроенергия за присъединяване към общия пазар на ЕС във времевия сегмент "ден напред". Реализацията му ще осигури на всички пазарни участници достъп до единния пазар.

Очакванията са чрез интеграцията на границата с Гърция да се намали пазарната концентрация, особено на предлагането в България, което пък ще засили конкуренцията и ще предотврати съмненията за упражняването на пазарна сила при калкулиране на цените.

В този смисъл прогнозата е за засилване на положителния ефект от обединението с Гърция. Така българският електроенергиен пазар ще стане напълно интегриран с европейския, а българските потребители, производители и търговци на електрическа енергия ще могат да се възползват от предимствата от тази свързаност, получавайки автоматичен достъп в реално време до оферти - купува и оферти - продава на пазарни участници от всички страни членки на Европейски съюз.

3е-news.net

Европейският целеви модел на пазара "ден напред" се очаква да бъде завършен през 2021 година със свързването на 4M MC границите с MRC, чрез проекта за Междинното свързване (ISP) и веднага след това, чрез осъществяването на проекта за пазарна интеграция между България и Румъния.

Проектът за свързване на пазарите на България и Гърция стартира с официално решение на Управителния комитет от 1 март 2020 година като част от регионалния проект за обединение на италианските граници - IBWT. Всички участващи страни следват предварително договорената времева рамка, а подготовката за тестването през предходния април е завършена успешно.