Нидерландското правителство предложи пакет от мерки, насочени към разрешаване на дългогодишен конфликт с фермерите в страната относно емисиите на азотни съединения, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Пакетът включва предложения за изкупуване на животновъдни ферми с високи нива на емисии. Първоначално покупката ще бъде доброволна, но не е изключено да се стигне и до принудителни сделки.

Емисиите на азотни съединения в близост до защитени зони са надвишавали ограниченията от години, като амонякът от животновъдните ферми е основният замърсител. След съдебно решение правителството се ангажира да намали наполовина азотните емисии до 2030 г.

Според собствени изчисления това може да доведе до фалит на 30 процента от животновъдните ферми в страна, която е един от големите износители на селскостопанска продукция в света.

Фермерите протестират срещу плановете, като често използват насилие, блокират магистрали, палят пожари и изхвърлят тор и азбест по пътищата. Складовете на супермаркетите биват блокирани, а политиците - заплашвани.

Решението на съда също доведе до спиране на големи строителни проекти за ограничаване на емисиите на азотни съединения.