Пандемията Covid-19 доведе до нови предизвикателства пред световната газова индустрия, като пазарът на втечнен природен газ (LNG) не беше изключение. Намаленото търсене през 2020 година доведе до забавяне на световната търговия с LNG и респективно по-ниско от очакваното търсене на превозвачи на LNG. В същото време нарастващият брой на превозвачи предизвика свръхпредлагане на транспортирането на LNG на корабния пазар. Това посочва в експертния си коментар Айдар Шакиров от правителствената организация Форум на страните износители на природен газ (The Gas Exporting Countries Forum (GECF)*.

Възстановеното търсенето на LNG в началото на 2021 г. постави въпроса: накъде се движи пазарът на LNG и дали в краткосрочен и средносрочен план на него ще има достатъчно превозвачи на LNG, с които да се транспортира втечненият природен газ?

През последните три години станахме свидетели на рекордното пускане в експлоатация на превозвачи за втечнен природен газ, общо 134. В резултат на това в началото на 2021 г. на глобалния пазар оперират над 600 превозвачи на втечнен природен газ.

Прогнозата

От GECF в краткосрочен и средносрочен план очакват глобалният пазар на LNG в сектора на корабоплаването да бъде балансиран. Прогнозата е в периода 2021-2025 г. в експлоатация да бъдат пуснати най-малко 142 нови превозвачи на втечнен природен газ. От тях 46 кораба за LNG трябва да бъдат пуснати през 2021 г., други 38 - през 2022 г., и останалите 58 до края на 2025 година.

По-голямата част от поръчките за LNG превозвачи се падат на корабостроителните компании от Южна Корея. Hyundai, Samsung и Daewoo ще построят 110 кораба за LNG, докато руската компания Zvezda има поръчки за 15 LNG-превозвачи, а китайската Hudong - за 11.

Според GECF, съотношението на глобалния износ на LNG към броя на корабите, превозващи втечнен природен газ, дава индикация за средния обем LNG, транспортиран от един LNG превозвач през определена година. По-високото съотношение показва по-напрегнат пазар, засягащ превоза на LNG с кораби.

През последното десетилетие пазарът за транспорт с кораби на LNG спадна в резултат на нарастващата наличност на превозвачи. От 2011 до 2020 г. съотношението се е понижило от 0.73 на 0.59, което предполага, че през 2020 г. един превозвач на втечнен природен газ е транспортирал средно 0.59 милиона тона годишно (mtpa).

Глобалният флот от кораби

превозващи LNG, се обновява редовно, като старите превозвачи се бракуват и непрекъснато се добавят нови. Строителството на кораби за превоз на втечнен природен газ винаги е било свързано с въвеждането в експлоатация на нов капацитет за втечняване на LNG.

Нарасналото производство на превозвачи на втечнен природен газ се дължи до голяма степен на изградените инсталации най-напред в Катар, а по-късно в Австралия, САЩ и Русия.

В момента най-малко четири от превозващите кораби, които се експлоатират днес, са пуснати в експлоатация през 70-те години, 10 - през 1980-те, 54 - през 90-те, 244 - през 2000-те и 294 - въведени в експлоатация през 2010 г., сочат данните на GECF.

Общият капацитет на корабите

превозващи втечнен природен газ постоянно се увеличава. През последното десетилетие капацитетът се нараснал повече от два пъти - до 43 mtpa през 2020 г. , което е свързано с въвеждането в експлоатация на голям брой превозвачи на LNG и на по-високия капацитет на нови превозвачи на LNG.

Корабите, превозващи втечнен природен газ, са различни по вид в зависимост от техния капацитет. Влияние върху избора на корабните компании за изграждане и чартиране на превозвачи на LNG със специфичен капацитет оказват различни фактори. Капацитетът за втечняване и регазификация на инсталациите и терминалите за втечнен природен газ, дълбочината на пристанищата, движението през Суецкия и Панамския канал или през Северния морски път, играят важна роля за дизайна на кораба. Колкото по-голям е капацитетът на превозвачите за транспортиране на втечнен природен газ, толкова по-малко кораби за доставката му са необходими за конкретни търговски маршрути.

В този контекст най-голямата група кораби, превозващи втечнен природен газ, е тази с капацитет от 166 000 милиона кубически метра (cbm) до 182 000 cbm, като тя включва 219 превозвачи.

Освен това, 191 превозвачи на втечнен природен газ имат капацитет от 125 000 до 150 000 куб. м докато други 125 превозвачи на LNG са с капацитет от 150 000 куб. м до 165 000 куб. метра.

Струва си да се подчертае, че катарската компания за транспортиране на газ Nakilat притежава всичките 45 превозващи кораба Q-Flex и Q-Max LNG, работещи в света - с капацитет съответно 210 000-217 000 куб. м и 263 000-266 000 куб. м, поотделно или съвместно с международни корабни компании.

Средният капацитет на превозвачите на втечнен природен газ достигна 71.2 килотона (158 200 куб. метра) през 2020 г. в сравнение с 54.4 килотона (120 900 куб. м) през 2000 г. Така нарастващият капацитет на новите превозвачи на LNG води до по-малко търсене на нови кораби за транспортиране на втечнен природен газ.

Съществуват също така и различни видове превозвачи на LNG в зависимост от задвижващите системи. Паротурбинните превозвачи на втечнен природен газ, които доминират на корабоплавателния пазар за LNG, в продължение на много десетилетия остават най-популярни и от тях на световния пазар оперират 239. Тяхното лидерство през последното десетилетие е нарушено в резултат на появата на алтернативни, по-ефективни системи за задвижване. Достатъчно е да се отбележи, че само 15 превозвачи на втечнен природен газ от този тип са били пуснати в експлоатация през 2010 г.

3e-news.net

*В GECF членуват Алжир, Боливия, Египет, Екваториална Гвинея, Иран, Либия, Нигерия, Катар, Русия, Тринидад и Тобаго и Венецуела. Ангола, Азербайджан, Ирак, Казахстан, Малайзия, Норвегия, Перу и Обединените арабски емирства имат статут на наблюдатели. Заедно членовете на GECF представляват 70% от доказаните запаси от природен газ, 44% от предлаганата на пазара продукция, 52% от тръбопроводите и 51% от глобалния износ на LNG.