Очаква се търсенето на втечнен природен газ (LNG) до 2040 година да достигне 700 млн. тона от 360 млн. тона през 2020 година. Прогнозата е на нидерландско-британската компания Royal Dutch Shell, която публикува за пета поредна година анализ и тенденции за пазара на втечнен природен газ през 2020 г. (Shell LNG Outlook 2021).

Според доклада, макар и незначително, увеличаването на обема отразява устойчивостта и гъвкавостта на глобалния пазар на LNG през 2020 г., година, в която загубите за глобалния БВП са няколко трилиона долара, в резултат на ограниченията от икономиките на страните COVID-19. Търсенето на втечнен природен газ през 2019 г. достигна 358 милиона тона.

Обемите за експорт на природен газ от Русия през 2040 г. ще нараснат с над 200%, от Африка - със 193%, от САЩ - със 188 %, а от Близкия Изток само с 45 на сто. Най-голям ръст в абсолютно изражение ще демонстрират САЩ. Експертът им ще се увеличи с 94 милиона тона - от 50 млн. тона през миналата година до 144 милиона тона към края на прогнозирания период.

3е-news.net

Изключително силен ръст ще демонстрира Русия. В абсолютно изражение увеличението ще е с 65 милиона тона - от 32 милиона тона през 2020 г. до 97 милиона тона през 2040 г.

Страните от Африка ще увеличат експорта на LNG с 83 млн. тона - от 43 млн. тона до 126 млн. тона. Експортьорите от Близкия Изток (вкл. Катар, Оман и ОАЕ), които са и най-големите доставчици на втечнен природен газ от региона ще увеличат доставките с 44 млн. тона - от 97 млн. до 141 млн. тона.

Австралия обаче към края на прогнозирания период ще намали обема на експорт на LNG с 4% - от 81 млн. до 78 млн. тона.