В условията на нарастващ дефицит на работна ръка в България е обяснимо желанието на фирмите да привлекат започващите работа млади хора с различни способи. Затова и всяко проучване на нагласите на тези, които ще търсят работа е от значение за решаване на проблемите на бизнеса.

По данни на проучване на Gemius, направено по поръчка на Telus International, 90% от излизащите на пазара на труда младежи държат първата им работа да е свързана с образованието, което са получили. Това подсказва, че ако бизнесът иска те да дойдат при него, трябва да "влезе" в средните училища и университетите.

Интересна е и нагласата на прохождащите работници и специалисти към вероятната сфера, в която биха искали да работят. За 62.4% от анкетираните това е сферата на услугите. Това може да бъде обяснено със съществуващата у тях мотивация, която ги кара да започнат работа - 66% посочват парите като основна причина. И само 12% се мотивират от трупане на опит.

Дали в сферата на услугите плащат повече, отколкото в други сфери или просто работата тук се смята за приятна, не е ясно. Но предпочитанията на завършващите образованието си млади хора у нас е показателна. И обяснява големия глад за хора с инженерна специалност за позиции, за които се иска сериозна подготовка.

Още нещо интересно - 87% от младите хора са готови да работят при условията на гъвкаво работно време и в уикендите. Това показва ,че те ценят времето си и искат, освен за работа, да им остава и за други нужди, например повишаване на езиковата си квалификация или усвояване на допълнителни професии и умения.

Важно е и това откъде бъдещите работници и специалисти се информират за възможностите да бъдат наети. Данните сочат интернет като безспорен фаворит - цели 81.8% използват възможностите на мрежата, за да открият работното си място. Доста по-назад разчитат на училището или университета, за да се ориентират в различните възможности.

Мненията на родителите на младежите, които си търсят първа работа съвпадат до голяма степен с изразеното от тях. Например 41% от родителите смятат, че мотивацията на децата им за работа на първо място зависи от парите. А 84% са на мнение, че те могат да работят и да учат, тоест, да се възползват от гъвкаво работно време и от уикендите.