Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) стартира предварително проучване за евентуално прилагане на забранени търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти във връзка с тяхното предлагане и ценообразуване. Повод за проучването са множество съобщения и изявления в медиите, както и сигнали на потребители за увеличаване на цените на основни хранителни продукти в магазинната мрежа и преди всичко в търговските вериги на територията на страната, съобщава на интернет страницата си антимонополният регулатор.

Намерението е да се преодолеят значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти.

КЗК изтъква, че ще проучва предлагането, ценообразуването и етикетирането при хранителните и селскостопанските продукти. При това ще изисква информация и доказателства, както от държавни органи, които имат правомощия по отношение на защитата на крайните потребители, така и от производители и доставчици на хранителни продукти и сдружения на производители и доставчици във връзка с отношенията им с търговските вериги, които предлагат хранителни продукти на крайни потребители.

С особено внимание във връзка с действащите забрани ще се разглежда поведението на търговските вериги, което пряко засяга формирането на цените към крайните потребители, подчертава КЗК.

Антимонополният регулатор отбелязва и някои от "абсолютно забраните" нелоялни търговски практики:

  • плащанията за селскостопански и хранителни продукти, включително за нетрайни такива, със срок по-дълъг от 30 дни,
  • едностранна промяна на условията по договора от страна на купувача, включително и по отношение на условията на плащане или цените,
  • таксуване на доставчика с плащания, които не са свързани с продажбата,
  • ограничения за доставчика и др.

В списъка са нелоялни търговски практики, които принципно не са забранени, ако са предварително договорени с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка или в последващо споразумение между доставчика и купувача:

  • връщане от купувача на доставчика на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях,
  • таксуване от страна на купувача към доставчика с плащане като условие складирането, излагането или включването в продуктовата гама на негови продукти или за предлагането на пазара на такива продукти,
  • искане от купувача доставчикът да заплати разходите за намалени цени в рамките на промоция, разходите за реклама на продуктите и др.

Ако от събраните информация и доказателства възникнат основателни съмнения за извършени нарушения на Закона за защита на конкуренцията, представляващи нелоялна конкуренция, забранени търговски практики или забранени споразумения (картели), Комисията ще се самосезира, за да санкционира и прекрати неправомерните действия, се посочва в съобщението.

КЗК предоставя в съобщението си и връзки към адреси за подаване на сигнали за антиконкурентни практики на пазарите на хранителни стоки, за тайни картели. Комисията се обръща и към доставчиците на хранителни и селскостопански продукти, които могат да инициират производство срещу купувачи (включително търговски вериги), като отбелязва, че самоличността им бъде запазена в тайна, каквито са действащите вътрешни правила.