Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви категорично, че цената на топлинната енергия за предстоящия есенно-зимен отоплителен сезон средно за страната ще бъде с 14 % по-ниска от цената през миналия зимен период.

На онлайн брифинг Иван Иванов гарантира, че с около 15% ще бъде намалението на топлинната енергия за абонатите на "Топлофикация София", "ЕВН България Топлофикация" (Пловдив) и "Топлофикация Плевен". С около 13 на сто по-ниска цена за парно отопление ще плащат абонатите във Враца и Велико Търново. С под 10 процента бъде намалението в Бургас, Варна и Разград.

Председателят на регулатора припомни, че цената на топлинната енергия през изминалия сезон в столицата е била 95,64 лв. за мегаватчас, а за новия ценови период ще бъде от порядъка на 81 лева. Иванов обаче уточни, че предстоят обществени обсъждания, след които на 1 юли КЕВР ще реши окончателно каква да бъде цената на топлоподаването за едногодишен период.

Иванов призова хората да не вярват на изкривена информация и слухове. Не вярвайте на всичко, което се пише. Хората трябва да бъдат спокойни. Единствената цел е да се предизвика паника, заяви председателят на регулатора.

Как определя цената КЕВР: защо не може да е още по-ниска

КЕВР е длъжна, когато определя годишната прогнозна цена за предстоящия отоплителен период, да се съобрази с два важни фактора, изтъкна Иван Иванов. Първо, този период включва месеци, в които потреблението на природен газ е по-високо. По-високото потребление води до по-високо търсене, което повишава цената на природния газ през зимните месеци.

Вторият важен фактор е, че след пандемията заради коронавируса, предстои възстановяване на бизнеса и индустрията. Това ще доведе по-голямо потребление на природен газ, което също ще повиши цената. Затова КЕВР не може да намали цената на парното отопление с повече от 15 процента.

Как се получило объркването

По предварителна (изкривена, според Иван Иванов) информация се очакваше увеличение на цените на топлинната енергия за София с 22%, с 15 до 18 на сто за топлофикациите в Бургас, Враца и Разград, с 8-9% за Велико Търново и Варна, с 3 на сто в Плевен.

Иван Иванов обясни, че объркването настъпило, защото била сравнена месечната цена за май с прогнозната годишна цена за топлинна енергия, която трябва да бъде валидна от 1 юли 2020 до края на юни 2021 година.

"По този начин беше направено внушение у хората, че те ще заплащат за парно отопление с 22% по-висока цена. От математиката е известно, че когато се прави сравнение, то трябва да бъде направено между две еднородни величини. Когато се сравнява годишна прогнозна цена, тя трябва да бъде сравнена с предшестващата годишна цена. Прогнозната годишна цена за периода 2020-2021 година е нормално и коректно да бъде сравнена с цената за 2019-2020 година", коментира Иванов.

Той отбеляза, че това правилният и научно обоснован подход на сравнение, но и "единственото важно нещо, което интересува българските граждани - дали ще плащат повече или по-малко за потребяваното от тях парно отопление".

Кога ще сменят състава на КЕВР

Премиерът Бойко Борисов и енергийният министър Теменужка Петкова независимо един от друг отхвърлиха прогнозите за увеличение. Борисов дори се закани да смени състава на КЕВР, чийто мандат вече е изтекъл.

Ние сме с изтекъл мандат още от 2 април. Според закона до избора до нов председател и съвет, ние продължаваме да изпълняваме функциите си. Народното събрание е органът, който трябва да проведе избор на нов състав на КЕВР, заяви Иван Иванов.

Докога на прогнозен отчет

Иван Иванов отбеляза, че отчитане на реалното месечно потребление на топлинна енергия засега не е възможно, тъй като не са монтирани дистанционни топломери.

При 94% от абонатите на парно отопление не е възможно месечно отчитане на топлинната енергия, защото са на прогнозен годишен отчет. В София общият брой на потребителите на парно е 430 000, а тези с дистанционно отчитане - около 30 0000. 

Ако се въведе месечно отчитане, това означава, че на първо число всеки месец трябва да се засичат топломерите на 400 000 абоната, практически невъзможно. Ще бъде осъществено тогава, когато топломерите бъдат монтирани с дистанционно отчитане, заяви председателят на КЕВР и напомни за законодателна промяна, според която до 2027 година всички абонати на парно отопление трябва да преминат към нови усъвършенствани средства за техническо измерване - топломери, които позволяват дистанционно отчитане.