Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска от ръководството на "Топлофикация - София" да предостави изчерпателна писмена информация за скандалното, продължително спиране на топлата вода в няколко столични квартала.

Регулаторът настоя топлофикационното дружество значително да съкрати планирания ремонт в кварталите "Студентски град", "Витоша", "Малинова долина" и "Дървеница". КЕВР съобщи за получени жалби до регулатора от жители на тези квартали.

В сигнал до медиите от Националното представителство на студентските съвети заявиха, че тези четири квартала ще останат два месеца без топла вода - от 15 юни до 15 август, заради ремонт на топлофикационната мрежа. От студентското дружество припомнят, че обикновено профилактичните ремонти продължават по 14 дни.

От "Топлофикация-София" обаче се оправдаха с необходимостта да се подмени магистрален топлопровод, който бил с ширина на тръбите 700 см. Това означава, че трябва да подменим не само участъци, които могат да аварират всеки момент, но преди всичко трябва да подменим подпорни арматури, обясни Елизабет Павлова, говорител на дружеството.

Заради гражданското недоволство председателят на КЕВР Иван Иванов изиска от ръководството на "Топлофикация - София" да предостави изчерпателна писмена информация по въпроса. В тридневен срок дружеството трябва да представи на регулатора информация за:

  • технико-икономическата обосновка на планираните строително-монтажни дейности, необходимостта от тяхното извършване, включително и да разясни извършената подготовка на разрешенията за строеж и подписаните договори с фирми-изпълнители;
  • броя на засегнатите абонатни станции и броя на клиентите в засегнатите квартали, допълват от КЕВР;
  • възможностите за оптимизиране на планираните дейности, така че тяхното изпълнение да бъде максимално ускорено.