Цената на природния газ за юни ще е 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за месец май е по-ниска с 9 процента или с 2,02 лв./MWh. Това каза председателят на КЕВР Иван Иванов на брифинг, предаван на страницата на енергийния регулатор.

КЕВР проведе закрито заседание, на което беше утвърдена цената на природния газ за този месец.

Такова беше и предложението на оператора "Булгаргаз" за намаляване на месечната цена - с 9.04%. до 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В своето решение КЕВР е определила също и цената за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към газоразпределителните мрежи.

КЕВР няма да променя цената на топлинната енергия, произвеждана от енергийните дружества от сектор "Топлоенергетика".

Иван Иванов обясни, че причините за това решение са в неизпълнение на условията на новоприетата наредба за регулиране на цената на топлинната енергия (чл. 22, ал. 3), влязла в сила преди 10 дни. А това се получава защото, по думите на Иванов:

  • през месец юни тези енергийни дружества не произвеждат топлинна енергия за отопление на битови потребители;
  • цената на природния газ бележи исторически и невиждан досега минимум, което ги прави без съществено влияние;
  • ако започне процедура по промяна, ще се окаже, че евентуално нови изчислени цени биха действали не повече от 10 дни, защото процедурата, разписана в Наредба 5 изисква да се измине целият път през доклад, който да се разгледа от КЕВР, след това да се проведе открито заседание с топлофикационните дружества, след него обществено обсъждане със заинтересовани лица, 14-дневен срок за представяне на становища и накрая финално решение на комисията. Това отнема между 20 и 25 дни. Фактически само в останалия участък от 5 до 10 дни биха действали новите цени.

Председателят на КЕВР отбеляза, че регулаторът ще отчете промяната на цената на природния газ в своето годишно решение, което ще приеме на 1 юли.

"По такъв начин няма да бъдат ощетени нито със стотинка дори крайните потребители на топлинна енергия", изтъкна Иван Иванов. Той допълни, че от КЕВР биха постъпили по същия начин, ако цената на природния газ се бе повишила.