През периода януари - октомври 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 55 803,6 млн. лв., което е с 23 на сто повече в сравнение със същия период на 2020 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През октомври 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 6 073,2 млн. лв. и нараства с 22 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - октомври 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 61 802,0 млн. лв. (по цени CIF), или с 25,6 на сто повече спрямо същия период на 2020 година.

През октомври 2021 г. общият внос на стоки нараства с 20,7 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 849,5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - октомври 2021 г. и е на стойност 5 998,4 млн. лева. През октомври 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 776,3 млн. лева.

През периода януари - октомври 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20,8 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 18 789,5 млн. лева. През октомври 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 11,9 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 849,1 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2021 г. се увеличава с 26,4 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 24 486,5 млн. лева (по цени CIF). През октомври 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства със 17,9 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 733,8 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - октомври 2021 г. е отрицателно и е в размер на 5 697,0 млн. лева. През октомври 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 884,7 млн. лева.

През периода януари - септември 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23,7 на сто спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 32 790,0 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През септември 2021 г. износът за ЕС нараства с 24,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 947,1 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2021 г. се увеличава с 25,3 на сто спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 33 199,8 млн. лева (по цени CIF). През септември 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 27,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 166,4 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - септември 2021 г. е отрицателно и е на стойност 409,8 млн. лева.