Тазгодишните ценови решения са едни от най-трудните в работата на енергийния регулатор през последните шест години. Това коментира за БТА председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов във връзка с увеличението на цените на електрическата и топлинната енергия от 1 юли.

По думите му Комисията е положила максимални усилия, за да не допусне още по-висок ръст на цените на енергийните услуги, защото ясно е съзнавала, че това поставя в затруднено положение всеки български потребител.

С решението на КЕВР цените на топлинната енергия от топлофикациите се повишиха средно с 16,23%, а на електроенергията - с 4,4%.

"Искам да бъдем честни с хората и да им кажем: Високият ръст на цените на енергийните суровини и на въглеродните емисии на международните пазари се отразява крайно неблагоприятно на цялата българска енергетика. Тези два фактора са от определящо значение за цените на топлинната и на електрическата енергия. Политизирането на ценовите решения не води до разрешаване на възникналите проблеми и не е от полза за никого", изтъкна председателят на КЕВР.

Според Иванов в сегашната ситуация пред КЕВР е имало два пътя - или да отчете реалните икономически дадености и да намери възможно най-балансирано решение, спазвайки стриктно действащата нормативна уредба, или в нарушение на правилата - да не се съобрази с обективните пазарни фактори, което би предизвикало тежък срив на цялата енергийна система.

"Ние поехме нашата отговорност пред българското общество и избрахме първия път", коментира още председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.