След четири поредни седмици на поевтиняване, храните на едро отново поскъпнаха с 1.05% през втората по-кратка работна седмица на април (10-13) заради Великденските празници на православните християни, които са почивни дни. Прави впечатление, че в бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) броят на поевтинелите продукти е повече от поскъпващите, но като цяло седмичната равносметка е за ръст на цените на едро. Подобно съотношение се е случвало и друг път, когато повишението на цените на поскъпващите стоки е по-голямо като процент от общото понижение на цените на поевтиняващите стоки, които са повече на брой.

При цените на дребно също се наблюдава незначителен ръст на цените, като разликата между цените на едро и дребно към 12 април варират в широки граници между 13.99% и 56.21 на сто, докато в предходната седмица към 5 април разликата беше между 13.54% и 53.84 на сто. При повечето продукти, включени в сайта на правителството www.foodprice.bg за съпоставка на цените на едро и дребно от малката потребителска кошница, разликите са средно над 35 на сто.

Седмичната равносметка

През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 20 са поевтинели, 12 са поскъпнали и два са без промяна в цената.

От млечните и месните храни и варивата най-много се е повишила цената на брашното тип 500, а най-много е спаднала цената на прясното мляко с над 3% масленост; при плодовете повечето са с повишени цени; при зеленчуците има паритет - колкото са поскъпналите, толкова са и поевтинелите, като най-много е нараснала цената на оранжерийните домати, а най-много се е понижила цената на червения пипер от внос.

Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ, към 13 април е 2.395 пункта спрямо 2.379 пункта към 7 април или седмично повишение с 1.05%.

През отминалата кратка работна седмица разликите на цените на храните на едро по области се запазва висока, но е регистрирано поредно леко понижение на разликите. Най-голяма е разликата при кашкавала (10.00 лева спрямо 10.79 лева в предходната седмица), следва кравето сирене (8.52 лева спрямо 8.00 лева в предходната седмица), при каймата смес (5.80 лева спрямо 5.77 лева в предходната седмица).

Месечната равносметка

показва, че през януари храните по стоковите тържища са поскъпнали общо с 1.26%, като най-много са нараснали цените с 0.73% през втората седмица на януари (9-13) и само през третата (16-20) са спаднали с 0.82 на сто. През февруари нарастването на цените се е ускорило до 6.04 на сто, като поскъпването е непрекъснато и през четирите седмици на миналия месец. През март е регистрирано месечно поевтиняване с 3.60%, тъй, през последните три седмици на отминалия месец поевтиняването на храните на едро се ускоряваше съответно с 0.53% (13-17 март), с 1.31% (20-24 март) и с 2.14% (27-31 март). От началото на април за две седмици цените на едро са нараснали с 0.50 на сто.

Годишната равносметка

показва, че през последните три месеца на 2022 година - октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали съответно с 2.54%, 3.37% и с 2%. През останалите девет месеца на отминалата 2022 година храните на едро са поскъпвали, а през два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо поевтиняване през юни (-6.18%). От началото на годината до 13 април цените на едро на храните са нараснали с 4.04 на сто, а на годишна база, спрямо 13 април 2022 година цените на едро са се повишили с 8.42 процента.

Разликата на цените по области се свива леко

и през втората непълна работна седмица на април за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 10.00 лева при кашкавала "Витоша" (от 12.00 лв./кг в Благоевгад до 22.00 лв./кг във Враца), при кравето сирене разликата е 8.52 лева (от 5.50 лв./кг в София до 14.02 лв./кг в Силистра), 5.80 лева е разликата при каймата смес (от 5.20 лв./кг в София до 11.00 лв./кг в Силистра), при замразеното пиле разликата е 5.02 лева (от 4.00 лв./кг в София до 9.02 лв./кг в Силистра), 2.62 лева е разликата при зрелия фасул (от 2.90 лв./кг в София до 5.52 лв./кг в Силистра), при ориза разликата е 2.12 лева (от 2.20 лв./кг в София до 4.32 лв./кг в Силистра), 2.10 лева е разликата при слънчогледовото олио (от 2.10 лв./литъра в София до 4.20 лв./литъра в Шумен), при захарта разликата е 2.05 лева (от 1.65 лв./кг в Бургас до 3.70 лв./кг в Монтана), 1.01 лева е разликата при брашното тип 500 (от 0.89 лв./кг във Враца до 1.90 лв./кг в Силистра), при яйцата разликата е 0.18 лева (от 0.32 лв./броя до 0.50 лв./броя в Пловдив).

При основните месни, млечни храни и варивата

от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поевтинелите са 13, поскъпналите са 5 и един е без промяна, като трендът е в умерени граници - от минус 4.5% до плюс 4.5 на сто, което е характерно за сезона за тази група хранителни продукти.

Най-много е поскъпнало брашното тип 500 (+4.5% до 1.40 лв./кг), следвано от кашкавала "Витоша" (+2.4% до 17.57 лв./кг), лещата (+1.2% до 4.23 лв./кг), пилешките кренвирши (+0.8% до 5.34 лв./кг).

Без промяна в цената са яйцата (0.41 лв./броя).

Най-много е поевтиняло прясното мляко над 3% масленост (-4.5% до 2.36 лв./литъра), следвано от пакетчето масло 125 грама (-3.0% до 2.55 лв./броя), слънчогледовото олио (-2.5% до 3.47 лв./литъра), зрелия фасул (-2.0% до 4.01 лв./кг), киселото мляко над 3% масленост в 400 грама кофичка (-1.7% до 1.19 лв./броя), захарта (-1.6% до 2.49 лв./кг), пиле замразено (-1.3% до 6.00 лв./кг), ориза (-1.2% до 3.20 лв./кг), трайния варено-пушен салам (-0.9% до 11.55 лв./кг), кравето сирене (-0.4% до 11.24 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (-0.3% до 6.30 лв./кг).

От таблицата по-горе е видно, че на годишна база повечето млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поевтинели, с над 1 лев са се повишили цените на едро на 4 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала "Витоша" (+3.42 лева), следват кравето сирене (+2.34 лева), трайния варено-пушения салам (+1.17 лева) и пилешките кренвирши (1.17 лева). Над един лев (-1.33 лева) е поевтиняло слънчогледовото олио.

Съпоставка на цените на 12 основни млечни и месни храни и варива*:

От представените продукти при всички разликата между цените на едро и дребно е над 15% (и като средно повишаване значително повече от последните данни на НСИ за годишната инфлация от 16% за февруари) - възприета за нормална в търговията на хранителни стоки, като най-голяма е при кравето сирене от над 40 на сто.

- брашно тип 500 - средната цена на едро е 1.33 лв./кг, а средната на дребна е 1.66 лв./кг или разлика от 0.33 лева и 24.81%;

- замразено пиле - средната цена на едро е 6.13 лв./кг, а средната на дребно е 7.74 лв./кг или разлика от 1.61 лева и 26.26%;

- захар - средната цена на едро е 2.49 лв./кг, а средната на дребно е 2.85 лв./кг или разлика от 0.36 лева и 14.46%;

- зрял фасул - средната цена на едро е 2.34 лв./кг, а средната на дребно е 3.20 лв./кг или разлика от 0.86 лева и 36.75%;

- кайма смес 60/40 свинско/телешко - средната цена на едро е 8.39 лв./кг, а средната на дребно е 10.35 лв./кг или разлика от 2.03 лева и 24.19%;

- кашкавал от краве мляко - средната цена на едро е 17.16 лв./кг, а средната на дребно е 24.16 лв./кг или разлика от 7.00 лева и 40.79%;

- киселото мляко 3.6% масленост в кофичка от 400 грама - средната цена на едро е 1.21 лв./броя, а средната на дребно 1.56 лв./броя или разлика от 0.35 лева и 28.92%;

- краве сирене - средната цена на едро е 11.28 лв./кг, а средната на дребно от витрина е 16.68 лв./кг или разлика от 5.40 лева и 47.87%;

- ориз - средната цена на едро е 3.18 лв./кг, а средната на дребно е 4.24 лв./кг или разлика от 1.06 лева и 33.33%;

- прясно мляко над 3% масленост - средната цена на едро е 2.44 лв./литъра, а средната на дребно е 3.54 лв./литъра или разлика от 1.13 лева и 45.08%;

- слънчогледово олио - средната цената на едро е 3.46 лв./литъра, а средната на дребно е 4.53 лв./литъра или разлика от 1.07 лева и 30.92%;

- яйца - средната цена на едро е 0.42 лв./броя, а средната на дребно е 0.53 лв./броя или разлика от 0.11 лева и 26.19%.

При плодовете

които са регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поевтинели: ябълките (-12.6% до 1.32 лв./кг), следвани от лимоните (-0.4% до 2.26 лв./кг), а са поскъпнали само портокалите (+5.65 до 1.90 лв./кг). Без промяна в цената са бананите (3.04 лв./кг).

От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2022 година всички плодове са били по-евтини спрямо цените към 13 април 2023 година, като най-голяма е разликата на цените при бананите и лимоните.

Съпоставка на цените на плодове*:

И при четирите продукта разликата между цените на едро и на дребно е над 25%, като най-голяма е разликата от над 56 на сто при ябълките.

- ябълки - средната цената на едро е 1.69 лв./кг, а средната на дребно е 2.64 лв./кг или разлика от 0.95 лева и 56.21%;

- банани - средната цената на едро е 3.03 лв./кг, а средната на дребно е 3.86 лв./кг или разлика от 0.83 лева и 27.39%;

- лимони - средната цената на едро е 2.33 лв./кг, а средната на дребно е 3.25 лв./кг или разлика от 0.92 лева и 39.48%;

- портокали - средната цената на едро е 1.90 лв./кг, а средната на дребно е 2.67 лв./кг или разлика от 0.77 лева и 40.53%.

При зеленчуците

на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, има паритет - колкото са поевтинелите, толкова са и поскъпналите. Най-много са спаднали цените на червения пипер от внос (-6.5% до 4.20 лв./кг), следван от зелената салата (-6.2% до 0.91 лв./броя), картофите (-2.3% до 1.29 лв./кг), морковите (-1.4% до 1.37 лв./кг), зрелия кромид лук (-0.8% до 2.50 лв./кг).

Най-много са поскъпнали оранжерийните домати (+24.2% до 3.90 лв./кг), следвани от зелето (+20.2% до 1.25 лв./кг), доматите от внос (+11.5% до 3.60 лв./кг), оранжерийните краставици (+4.4% до 4.01 лв./кг), краставиците от внос (+3.6% до 3.16 лв./кг.).

От таблицата по-горе е видно, че на годишна база повечето са поскъпнали, като най-голяма е разликата на цените на едро при зрелия кромид лук (1.55 лева), оранжерийните краставици (0.52 лева) и краставиците от внос (0.40 лева).

Съпоставка на цените на зеленчуци*:

От предложените пет зеленчукови продукта разликата е между 14% и над 51 на сто.

- домати - средната цената на едро е 3.62 лв./кг, а средната на дребно е 4.40 лв./кг или разлика от 0.78 лева и 21.55%;

- краставици - средната цена на едро е 3.93 лв./кг, а средната на дребно е 4.48 лв./кг или разлика от 0.55 лева и 13.99%;

- картофи - средната цена на едро е 1.29 лв./кг, а средната на дребно е 1.79 лв./кг или разлика от 0.50 лева и 38.76%;

- зрелия кромид лук - средната цена на едро е 2.34 лв./кг, а средната на дребно е 3.20 лв./кг или разлика от 0.86 лева и 36.75%;

- моркови - средната цена на едро е 1.37 лв./кг, а средната на дребно е 2.08 лв./кг или разлика от 0.71 лева и 51.82%.

*Цените на едро и дребно с ДДС са към 12 април по данни на ДКСБТ и според портала www.foodprice.bg.