Руската инвазия в Украйна сериозно смути световните селскостопански пазари през 2022 г. Русия и Украйна бяха основни износители на зърнени култури - пшеница, царевица, маслодайни семена (особено слънчоглед), и торове до началото на войната.

Данните на Евростат показват рязко увеличение на цените за селското стопанство през всички тримесечия на 2022 г., достигайки своя връх през второто и третото тримесечие (Q2 и Q3). През Q4 обаче се наблюдава леко забавяне в нарастването на цените както за селскостопанските продукти, така и за суровините.

Между четвъртото тримесечие на 2021 г. (Q4 2021) и четвъртото тримесечие на 2022 г. (Q4 2022) средната цена в ЕС на селскостопанските продукти като цяло се е повишила значително (+26%.

Това обаче представлява по-нисък темп на увеличение в сравнение с темпа на промяна от предходното тримесечие (+30% между Q3 2021 и Q3 2022). Особено силно увеличение на цените беше отбелязано при яйцата (+64%), свинете (+52%) и маслините (+51%).

През отчетния период средната цена на стоките и услугите, използвани за производсвто на готова продукция (суровините, несвързани с инвестиции) за ЕС като цяло се е увеличила с 27%, което е по-нисък процент увеличение от отчетеното между Q3 2021 и Q3 2022 (+36%).

В рамките на тази кошница бяха регистрирани значителни повишения на цените на торове и подобрители на почвата (+55%), енергия и смазочни материали (+41%) и храни за животни (+29%).

Във всяка страна от ЕС средната цена както на суровините, така и на селскостопанската продукция се е увеличила между Q4 2021 и Q4 2022.

Ценови индекс при селскостопанската продукция, четвърто тримесечие на 2022 г. на годишна база

Графика: Евростат

Най-резки темпове на нарастване на средната цена на селскостопанската продукция през този период се наблюдават в Унгария (+53%), Полша (+44%) и Германия (+38%).

Най-ниските темпове на нарастване са отбелязани за Малта (+4%), Франция (+14%), Кипър и Италия (и двете +15%). Както се вижда от графиката, следва България с около +17%.

Най-рязък ръст на средната цена на суровините е регистриран в Литва (+51%), Унгария (+47%) и Словакия (+39%). Най-ниски темпове на увеличение се наблюдават в Малта (+7%), Португалия (+17%) и Люксембург (+20%). В България нарастването е около 22%.