Страната ни има потенциала да утрои темпото на обновяване на съществуващия сграден фонд, за да повиши енергийната му ефективност и да намали вредните газове, които се изхвърлят от битовото отопление и използването на изкопаеми горива за производство на енергия.

Прогнозата е на няколко екологични организации по повод представената инициатива на Европейската комисия "Вълна на обновяване" (Renovation Wave), определена като приоритетна в рамките на Европейската зелена сделка.


Важните подробности за новата "Вълна за обновяване" - четете на 3e-news >>


Като се има предвид, че България е "първенец" в Европейския съюз по енергийна бедност, от екоорганизациите смятат, че новата инициатива е шанс за България да се възползва максимално от нея. Същевременно предупреждават, че не трябва да се допуска дословно копиране на настоящата Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, защото амбицията на програмата по отношение на енергийните спестявания не отговаряше дори на минималните изисквания на собствените ни стратегически документи, а отговорността на собствениците на жилища към прилаганите мерки бе на практика елиминирана.

"Новата програма трябва да залага на високи и измерими цели за пестене на енергия, засилен контрол върху качеството на строителството, и интегриран подход за осигуряване на здравословна жизнена среда в домовете", препоръчва Драгомир Цанев, изпълнителен директор на "ЕнЕфект", една от трите екоорганизации от коалицията "Достоен дом".

Източник: Коалиция "Достоен дом"/3e-news

Другите две са Екологично сдружение "За Земята" и "Хабитат", които дълги години работят в областта на енергийния преход, енергийната ефективност и преодоляването на енергийната бедност. Затова и трите организации от коалицията заявиха, че ще следят и ще се застъпват за оптимизиране на бъдещата реализация на "Вълната за обновяване" у нас.