През 2020 г. ЕС произвежда над 2,9 милиарда литра сладолед, което представлява спад от 9% спрямо предходната година.

За същия период държавите-членки на ЕС са изнесли 232 милиона килограма сладолед в страни извън ЕС, на обща стойност 752 милиона евро. Освен това вносът на сладолед от страни извън ЕС възлиза на 79 милиона килограма на обща стойност 182 милиона евро. Докато количеството на вноса на сладолед извън ЕС намалява (-4%) в сравнение с 2019 г., износът се увеличава с 5%.

Тези данни изнесе днес европейската статистическа служба Евростат.

Германия беше основният производител на сладолед в ЕС

Сред държавите-членки на ЕС, Германия е основният производител на сладолед през 2020 г., произвеждайки 642 милиона литра сладолед. Следвана от Франция (данни за 2019 г.: 516 милиона литра) и Италия (509 милиона литра).

Производство на сладолед в ЕС през 2020 г.

Графика: Eurostat

Освен че е най-големият производител на сладолед през 2020 г., Германия произвежда средно най-евтиния сладолед на 1,3 евро на литър. Франция отчете най-високата цена от 2,2 евро за литър сладолед (данни за 2019 г.), следвана от Италия със средна цена от 2 евро за литър сладолед.

Топ износителят: Франция

Франция е изнесла 59 милиона килограма сладолед през 2020 г., което представлява 25% от експорта за страни извън ЕС.

Това направи страната най-големият износител на сладолед от всички държави-членки на ЕС пред Холандия (която е изнесла 38 милиона килограма сладолед или 16% от общия износ извън ЕС), Германия (29 милиона килограма, или 13%), Италия (20 милиона килограма, или 9%) и Белгия (16 милиона килограма, или 7%).

Малко статистика за България

През 2020 г. в страната ни са произведени 10.2 млн. литра сладолед. Това е сериозен спад в сравнение с 2018 г., например, когато са произведени 30 млн. литра.

По данните на Евростат в България през 2017 г. са произведени 26 млн. литра, а през 2019 г. - 14 млн. литра.

През 2020 г. от страната ни са изнесени 2.7 млн. килограма сладолед, но през 2006-а - 12 млн., през 2005 г. - 9.3 млн., 2017-а - почти 10 млн. през 2018 г. - 9 млн.. През годините назад до 2000 г. България е изнасяла между 4 млн. и 7 млн. кг сладолед, според данните на Евростат, като 2020-а е с рекордно нисък експорт. 

Топ износителите на сладолед от ЕС

Графика: Eurostat