През 2023 г. Европейският съюз е изнесъл за САЩ стоки на стойност 502 млрд. евро, а е внесъл за 344 млрд. евро, което ще доведе до излишък от 158 млрд. евро за ЕС. Това съобщи в понеделник европейската статистическа служба Евростат, на която се позова БТА.

Така Съединените щати са най-големият партньор за износ на стоки от ЕС - към американския пазар са били насочени 19,7 процента от общия европейски износ за страни извън ЕС, както и вторият по големина партньор за внос на стоки в ЕС (след Китай) с 13,7 процента от общия внос от страни, нечленуващи в ЕС.

Търговия на ЕС със САЩ, 2013 - 2023 г., в млрд. евро

Графика: Евростат

В периода между 2013 г. и 2023 г. излишъкът в търговията със стоки на ЕС със САЩ варира между 81 млрд. евро през 2013 г. и 166 млрд. евро през 2021 година.

Най-внасяни стоки от САЩ

Най-внасяните стоки от САЩ през 2023 г. са сурови нефтени масла на стойност 42,4 млрд. евро, което е увеличение с 11,4 процента в сравнение с 2022 г. (38,0 млрд. евро).

Лекарствените и фармацевтичните продукти се нареждат на второ място сред най-внасяните стоки. Вносът в тази категория е на стойност 32,5 млрд. евро или нагоре с 36,6 процента в сравнение с 2022 г. (23,8 млрд. евро). Това е най-високото процентно увеличение сред всички посочени вносни стоки.

Природният газ (втечнен или газообразен) следва с обща стойност на вноса от 26,9 млрд. евро, което сочи 44,8 процента спад в сравнение с 2022 г. (48,7 млрд. евро). Намалението се дължи единствено на резкия спад на цените, тъй като количествата са нараснали с 14 процента.