През 2020 г. броят на електрическите леки автомобили, задвижвани само с батерии, в държавите-членки на ЕС за първи път надхвърли 1 милион. Това е 20 пъти повече от регистрираното през 2013 г. и 3 пъти повече от регистрираното през 2018 г., съобщи Европейската статистическа служба Евростат.

Най-високите темпове на нарастване на електрическите леки автомобили от този клас са отбелязани между 2019 и 2020 г. (+83%) и между 2018 и 2019 г. (+64%). През 2020 г. техният дял в общия брой леки автомобили нараства от 0,02% на 0,4%.

Електрически леки автомобили само с батерии

Графика: Евростат

Като цяло, паркът от леки автомобили в почти всички държави-членки на ЕС е нараснал през последните пет години, достигайки общо 250 милиона автомобила през 2020 г.

От поне 30 години Люксембург регистрира най-висок процент на моторизация (брой автомобили на хиляда жители) сред държавите-членки на ЕС  - 682 леки автомобила на хиляда жители през 2020 г. Броят може и да е повлиян от трансгранични работници (т.е. нежители), използващи служебни автомобили, регистрирани в страната. Люксембург е следван от Италия (670), Полша (664) и Финландия (652).

Леки автомобили в ЕС

Графика: Евростат

На другия край на скалата, особено нисък процент на моторизация е регистриран в Румъния (379 коли на хиляда жители) въпреки ръста в дела на регистрираните автомобили през периода 2015-2020 г. (+41%).

Сравнително надолу в класацията са също Латвия (390), Унгария (403), а България (414) е извън тройката в дъното.

Моторизация на населението в ЕС - брой леки автомобила на хиляда жители - първите три и последните три

Източник: Евростат