Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) издаде общо 11 наказателни постановления за установеното незаконно строителство в участъците 4 и 5 от АМ "Хемус".

Това са участъците от ПВ Плевен - Летница (28,2 км) и Летница - Павликени (23,2 км). 

Наказателната процедура е стартирала през декември 2021 г. и януари 2022 г., отбелязва в свое съобщение ДНСК. Тогава бяха връчени актове за административно нарушение на изпълнителя "Автомагистрали" ЕАД и строителните компании, с които има сключени договори за участъците 4 и 5 от АМ "Хемус". Това са "АБ" АД, "Парсек Груп" ЕООД, "Автомагистрали Хемус" АД и "Водно строителство Благоевград" АД.

Фирмите имат 14 дневен срок за обжалване на санкциите.

Какво установи ДНСК

Установеното от контролните органи строителство е без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, в нарушение на изискванията на Закона за устройство на територията - т. е. незаконно по смисъла на същия закон. 

При проверките е констатирано, че се извършват строително-монтажни работи, включително изкопи, насипи, пътни легла и съоръжения на участъци 4 и 5 на АМ "Хемус", която е строеж първа категория. Тези дейности са извършени в имоти държавна, общинска и частна собственост, за които производствата по отчуждаване не са приключили към дата на проверката, се казва в съобщението на ДНСК.

Магистралата се изгражда в 10 участъка (лота) от Ябланица до Белокопитово с обща дължина 248,8 километра.