Трябва да избираме между двете злини - фирмите спират да работят и лошо за държавата или продължават да работят, но ние не им плащаме. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов по време на обсъжданията по темата за договорите за текущ ремонт и поддръжка в ресорната парламентарна комисия, цитиран от БТА. 

Идеята за изслушването дойде след публична информация, свързана с доклада на междуведомствената комисия, който ние очакваме в регионалната комисия, както е по решението на НС, каза председателят на парламентарната регионална комисия Настимир Ананиев.

Караджов изрази безпокойство от това, че няма средства по автомагистрала "Хемус" и се очертава спиране на работа, а освен това вече има задължения от 120 млн. лева с тенденция до края на година да стигнат почти до милиард лева. Той е обезпокоен и за пътя Видин - Ботевград.

Опасявам се, че вече сме влезли в кризисна ситуация, заяви министърът.

Трудно е да се каже какво ще се случи с довършването на 287 обекта, също по решението на НС, за които по възлагателни цени дейностите са за около 1,2 млрд. лева. Ако фирмите продължат да работят, ще питат къде са тези пари в бюджета и как ще ни плащате, а ако не работят също е лошо, коментира министърът.

От тазгодишния бюджет на МРРБ на пътностроителните фирми са платени 656 млн. лева по старите задължения на държавата по решение на парламента, отбеляза Караджов. 

 

Караджов акцентира върху изводите на работната група - нуждата от ново законодателство за инфраструктурните обекти и законодателни промени, за да може да се регламентират всички обекти по тридесет и четирите договора, за да станат законни спрямо Закона за устройството на територията.

Много важен извод от доклада, по думите на министъра, е, че единствената възможност за преодоляването на допуснатите несъответствия с изискванията на ЗУТ е органите на изпълнителната власт да бъдат подпомогнати от НС посредством съответната законодателна дейност.

С други думи, това, което комисията казва, е, че тези обекти не могат просто да бъдат захвърлени и забравени, това ще бъде гигантска разруха, загуба на държавата. Държавата и НС чрез специален акт на парламента трябва да ги регулира, като първо ги провери за качество и безопасност, защото това са много важни обекти, коментира министърът един от изводите в доклада.

По въпроса с разплащането с фирмите Караджов напомни, че препоръката в доклада е това да се направи от нова комисия по остойностяване на извършените строително-монтажни работи, като е добре да се привлекат ДНСК по темата за това кои обекти ще бъдат обявени за незаконни, кои за търпими и т.н., и да се дадат на АДФИ.

Василев обясни, че ако след проверка ДНСК реши, че пътищата са добре построени, ще се наложи да се определи, че тези пътища са търпими, да се уреди гаранцията, поддръжката и реда за ползването им. Целта е да сме сигурни, че пътищата отговорят на правилата за безопасност и качество, каза финансовият министър.

В този доклад никъде не се третира въпросът за престъпления, а това нещо беше чуто при представянето му, никъде не се говори за прокуратура, но за да бъдем наясно кой от коя страна на барикадата, съм дал доклада, дори в проектния му вид заедно с приложения на прокуратурата, напомни министърът. По думите му цела на доклада е била да подпомогне разплитането на въпросите за договорите за текущ ремонт и поддръжка (ТРП) и за натрупаните задължения по тях.

Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев заяви преди два дни, че окончателният доклад на Междуведомствена работна група - на МРРБ и МФ, назначена да провери ремонтите на пътищата, ще влезе освен в парламента и в прокуратурата. От изказването му стана ясно, че близо 2,5 млрд. лв. са дадени за прикрито строителство.

От 3,419 милиарда - 1 милиард са за текущ ремонт и поддръжка, над 2,462 милиарда са прикрито строителство, което е възложено без одобрени инвестиционни проекти, без строителен надзор, без актове и протоколи, без комисия, която да приеме качеството. Това строителство е без гаранция, изтъкна Василев на 15 юни.

Ако АПИ се беше придържала към текущ ремонт, нямаше да сме във финансовия казус, в който сме в момента. Нарушението на ЗОП се дължи изцяло на прикрито строителство. Става въпрос за почти 2,5 милиарда. Това е нарушение на Закона за обществените поръчки, обяви финансовият министър.

Караджов днес изтъкна, че комисията, премиерът и финансовият министър са били постоянно държани в течение на процеса. Ние не оспорваме, направени са възлагания над позволения от закона размер и са направени строежи в рамките на иначе текущите ремонти, коментира министърът.

Как може да няма престъпления, пък да има незаконни строежи, попита Настимир Ананиев по време на изслушването.

Незаконните строежи са нарушение, те не са престъпления и ако ви насоча към покрайнините на всеки голям град, ще видите много незаконни строежи, отговори Караджов.

Ананиев коментира по темата за незаконните строежи, че става дума за това, че някой не си е свършил работата, като Караджов се съгласи, че това са административни нарушения.

На какво се надяват пътностроителните фирми

Пътностроителните фирми се надяват с актуализацията на бюджета все пак да бъдат предвидени близо 2 млрд. лева, които са дължими от държавата за изпълнени от тях дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Те ще изчакат крайния срок - 30 юни, когато по решение на НС трябва да се извърши разплащането и когато е и графикът за приемане на актуализация на бюджета, след което ще заведат искове към държавата за пропуснати ползи, които по оценки са между 150 и 200 млн. лева, обяви в четвъртък председателят на Управителния съвет на Българската браншова камара "Пътища" Стефан Чайков.

Това ще е щета за всеки българин, казаха от камарата и допълниха, че след като фирмите дефинират точния размер на щетата, ще подадат сигнал до прокуратурата срещу участниците в междуведомствената работна група за това, че създавайки документ с невярно съдържание, са причинили щета на бюджета в особено големи размери.

Чайков посочи, че перата в сумата от 2 млрд лева са съответно: 520 млн. лева за доплащане на извършени дейности от 2020 г. включително, 1,2 млрд. лева по започнати ремонти дейности, които трябва да бъдат довършени и над 180 млн. лева по договорите с "Автомагистрали" за ново строителство за предоставени материали и механизация.