Бързият ръст на продажбите на електромобили означава, че световното търсене на петрол (в сегмента на леките автомобили) вече е достигнал своя пик и през 2030 г. ще се намира в ситуация на "свободно падане". Това констатира доклад на организацията RMI, известна като Rocky Mountain Institutе, изготвен в сътрудничество с Bezos Earth Fund и Systems Change Lab.

По отношение на електромобилите се наблюдава ясен експоненциален модел на ръст: продажбите се движат по S-обарзна крива. Благодарение на Северна Европа и Китай, както и на активната политика за стимулиране, делът на електромобилите в глобалните продажби се е увеличил от 1% до 10 % за шест години. Следващият етап ще бъде още по-бърз. На водещите страни ще са необходими още само 6 години, за да достигне този дял до 80%.

Новият двигател на промените е икономиката. Тъй като разходите за батерии се радват на крива на обучение, паритетът на общите разходи за притежание е постигнат, а до края на десетилетието всички големи автомобилни пазари и сегменти ще постигнат ценови паритет. Това ще позволи на революцията да се разпространи в целия глобален юг и в други сектори от транспортната индустрия. Подкрепата за прехода също играе роля по отношение на лидерството на новите транспортни технологии.

През 2030 г. електромобилите ще доминират в световната продажба на автомобили. Ако продажбите се увеличават по S-образна крива, на електромобилите ще се падат от 62% до 86% от световните продажби на автомобили. В Китай се очаква делът на електрическите превозни средства да достига не по-малко 90%.

Авторите на доклада смятат, че пиковото търсене на нови автомобили, разчитащи на настоящите горива като бензин и дизел е достигнало своя връх през 2017 г. и оттогава досега намалява с 5% годишно. Нарастващият брой на изведени от употреба коли и намаляващите продажби на нови такива, разчитащи на настоящите горива означава, че продажбите им ще спадат много бързо до 2030 г. Съответно очакването е спад на търсенето на петрол за автомобили с 1 млн. барела на ден всяка година или с една четвърт. Припомняме, че горивата за автомобилите формират около 50% от търсенето на петрол в света.

Докладът констатира и фактът, че делът на електромобилите в автомобилния парк през ще надхвърля дела на слънчевата е вятърната енергия в производството на електричество.

Докладът разисква прогнози и на различни големи организации и компании за анализи. По-рано през тази година DNV CL в докладът си Energy Transition Outlook 2022 прогнозира много по-нисък дял на електромобилите - 50% през 2033 г.

3e-news.net