Чистата печалба на руската компания "Газпром" за 2017 година е 714 милиарда рубли или с 24.94% по-ниска от предходната година. Това показват официалните данни от отчета на компанията. През 2016 година тя е била 951 милиарда рубли.

Постъпленията от продажби са се увеличили със 7% до 6.5 трилиона рубли, но повечето от тези пари идват от продажба на петрол и преработени петролни продукти. Що се отнася до природния газ, постъпленията от неговата продажба са нараснали само с 1%, докато обемите, продадени на европейския пазари на вътрешния пазар са се увеличили с 6.4% на годишна база.

Намаляла е и печалбана на "Газпром" от продажбата на природен газ в страните от бившия СССР-с 5%.