Търгуваните количества енергия за месец юли 2020 г. бележат абсолютен рекорд, достигайки до 1 505 000 MWh, което представлява повече от двойно покачване спрямо същия период на 2019 г. и с 42% повече спрямо юни 2020 г. Това се казва в съобщение на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

От борсата изтъкват, че след стартирането на реална търговия през януари 2016 г., реализираните обеми бележат впечатляващия близо седемкратен ръст до 1505 GWh през юли 2020 г.

Ръстът на ликвидността утвърди Пазар "Ден напред" като най-предпочитан от търговските участници, а постигнатите клирингови цени започнаха да се ползват като референтни за състоянието на целия пазар, отбелязват от БНЕБ.

От борсата подчертават, че Пазар "Ден напред" не е засегнат въпреки забавянето на икономическата активност през първите две тримесечия на 2020 г. вследствие на кризата с разпространение на коронавируса и резкия спад на цените на всички енергийни ресурси.

"Напротив, в безпрецедентния период на несигурност и липса на предвидимост дори в краткосрочен план, пазарните участници избраха именно този сегмент за търговия, разчитайки, че постигнатата клирингова цена е възможно най-справедлива и коректно отразява пазарната конюнктура във всеки момент. Поради това, търгуваните количества от началото на 2020 г. бележат стабилен ръст, като в повечето месеци търгуваните обеми надвишават 1 TWh", заявяват от БНЕБ.

Източник: БНЕБ