За първи път от поне десет години седмичният оборот от търговията на Българската фондова борса (БФБ) доближава 100 милиона лева. През отминалите пет работни дни (29 ноември-3 декември) са реализирани 3 990 сделки с 22 359 517 лота за общо 98 141 169 лева, а четирите индекса завършиха с паритет - два с повишение и два със спад, показват обобщените данни за търговията на БФБ.

Седмичната равносметка

показва, че с най-висок ръстът е SOFIX (+0.98%), следван от широкия BGBX 40 (+0.37%), а с най-голям спад е имотният BG REIT (-0.53%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.40%), докато в предходната седмица (22-26 ноември) и четирите индекса на БФБ приключиха с повишение: най-голям е седмичният ръст на SOFIX (+1.04%), следван от BGTR 30 (+0.77%), BG REIT (+0.68%) и BGBX 40 (+0.59%).

За разлика от БФБ, на борсите от двете страни на Атлантическия океан втора поредна седмица преобладават загубите, които според повечето анализатори, са свързани с нарастващите опасения, че новият щам Omicron на COVID-19 ще забави икономическото възстановяване. С най-голям спад в Западна Европа завърши испанският индекс на "сините чипове" IBEX 35 (-2.28%), следван от британския FTSE 100 (-0.96%), германския DAX (-0.85%), общоевропейския STOXX 600 (-0.28%), френския САС 40 (-0.11%) и италианския FTSE MIB (-0.10%).

На фондовата борса на "Уолстрийт" в Ню Йорк седмицата също приключи със загуби и за трите основни измерителя, като най-голям е спадът на технологичния Nasdaq (-2.62%), следван от широкия S&P 500 (-1.22%) и измерителя на 30-те най-ликвидни компании в САЩ Dow Jones (-0.92%).

Месечната равносметка

също е различна - докато на БФБ всички измерители през ноември са на печалба, на пазарите в Западна Европа и в Ню Йорк доминира червеният цвят.

В Западна Европа за целия изминал месец ноември загубите са значително по-големи: IBEX 35 (-9.74%), FTSE MIB (-6.68%), DAX (-5.51%), STOXX 600 (-4.28%), САС 40 (-3.91%) и FTSE 100 (-2.49%). Месечната равносметка е още по-негативна за "Уолстрийт": с най-горям спад е Nasdaq (-5.55%), следван от Dow Jones (-4.81%) и S&P 500 (-3.39%).

В същото време на БФБ с най-голям ръст за целия ноември приключи SOFIX (+6.95%), следван от BGBX 40 (+3.89%), BGTR 30 (+1.78%) и BG REIT (+1.12%).

През октомври и четирите български индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г.), заради коронавирусната пандемия, до 26 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 35.15%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 38.20% и общ оборот от 123 658 754 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

И въпреки че два от индексите бяха на печалба и два на загуба, през отминалата работна седмица (29 ноември-3 декември)

БФБ отчете необичайно висок оборот

при реализирани както вече посочихме 3 990 сделки с 22 359 517 лота за общо 98 141 169 лева, докато в предходната седмица (22-26 ноември) при сключени 2 594 сделки с 8 346 370 лота оборотът е 28 192 171 лева, което е с 1 396 сделки, 14 013 147 лота и 69 948 998 лева повече.

Главен принос седмичният оборот да доближи 100 млн. лева имат 3-те публични дружества на Софарма, които общо са реализирали сделки за над 65 млн. лева или 67.23% от общия седмичен оборот на БФБ. Това най-вероятно е свързано с решението да бъдат изкупени собствени акции от трите дружества. Процедурата ще продължи и следващата седмица с аукцион на 6 декември, понеделник, за продажбата на права от публичното предлагане на емисия варанти на "Софарма" АД за увеличение на капитала. Ще бъдат предложени 24 752 766 броя права, срещу които не са записани варанти (ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок). Да припомним, че в края на май Съветът на директорите на "Софарма" реши да издаде до 44 932 633 варанти с цена на упражняване 4.13 лева и емисионна цена на един варант от 0.28 лева.

Освен това, още 8 дружества отчитат седмичен оборот над 1 млн. лева. Много отдавна не се е случвало на БФБ общо 11 дружества да реализират сделки за повече от 1 млн. лева всяко. И още нещо, което също не се среща често на БФБ - с облигации на 5 дружества са реализирани сделки за общо 14 408 574 лева, което представлява 14.68% от общия седмичен оборот на БФБ.

Лидер през отминалата работна седмица е Софарма АД (SFA) с 377 сделки за 39 178 901 лева (само на 1 декември са изтъргувани 8 722 903 лота за 37 162 206 лева); следван от Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 49 сделки за 21 170 027 лева (също само на 1 декември са изтъргувани общо 3 193 403 акции за 19 159 961 лева); Дронамикс Кепитъл ЕАД (DRO1) с 1 129 сделки за 5 867 489 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) със 185 сделки за 5 628 619 лева (на 1 и 2 декември са изтъргувани 1 111 595 акции за 5 335 869 лева); Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SBA) с 2 сделки с облигации за 4 693 920 лева; Холдинг Варна АД (5V2C) с 2 сделки с облигации за 4 182 830 лева; Недвижими имоти София АДСИЦ (RSSA) с 2 сделки с облигации за 2 845 689 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 404 сделки с акции за 2 235 436 лева; Холдинг Център АД (6C8A) с 2 сделки с акции за 1 977 314 лева; Азалия I ЕАД-Варна (1AZA) с 1 сделка с облигации за 1 564 640 лева; Астера I ЕАД (7A3S) с 1 сделка с облигации за 1 121 495 лева; Алтерко АД (A4L) със 199 сделки с акции за 982 198 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 224 сделки с акции за 961 269 лева; Българска фондова борса АД (BSE) със 113 сделки с акции за 754 615 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка с акции за 748 205 лева.

И отново в групата на най-оборотните емисии попадат за трета поредна седмица Софарма АД (SFA), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) и Алтерко АД (A4L).

След като беше регистриран паритет между четирите индекса,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 59% за печелившите към 14% за губещите и 27 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е различно: при емисиите (53% за губещите към 27% за печелившите и 20 на сто без промяна), при обемите обороти (66% за печелившите към 22% за губещите и 12 на сто без промяна), при сделките (36% за печелившите към 33% за губещите и 31 на сто без промяна) и при търгуваните акции (59% за печелившите към 14% за губещите и 27 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (29 ноември-3 декември) показва, както вече посочихме, че два от индексите са на печалба и два на загуба:

- при SOFIX е отчетен отново ръст, но по-слаб, от 0.98%, докато в предходната седмица повишението е с 1.04%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 11 289 227 лота за 49 804 018 лева, спрямо 4 823 552 лева седмица по-рано. Най-голям дял имат Софарма (SFA) и Софарма трейдинг (SFT), с акциите на които са реализирани сделки за над 39 млн. лева или 79.13% от общия оборот на SOFIX;

- при BGBX 40 повишението е по-слабо, с 0.37%, след като в предходната седмица отчете по-висок ръст от 0.59%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 14 936 295 лота за 73 797 971 лева, спрямо 7 271 982 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 понижението е с 0.40%, след като в предходната седмица отчете ръст с 0.77%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 14 966 154 лота за 72 197 559 лева, спрямо 7 275 037 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голям спад от 0.53%, след като в предходната седмица отчете нарастване с 0.68%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 135 207 лота за 330 545 лева, спрямо 782 467 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Илевън Кепитъл АД (11C) отново е в групата на най-печелившите акции, при това за трета поредна седмица с ръст от 21.79% и седмичен оборот от 170 094 лева, след като в предходните две седмици отчете нарастване на цената на акциите съответно с 12.58% и с 7.43%, при последна цена от 21.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 50 173 310 лева от 41 197 351 лева седмица по-рано;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) отново е в групата на най-печелившите емисии за втора поредна седмица с ръст от 9.08% и седмичен оборот от 2 235 436 лева, след като в предходната седмица отчете нарастване с 7.64%, при последна цена от 10.450 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 224 673 485 лева от 205 968 611 лева седмица по-рано;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с ръст от 6.80% и седмичен оборот от 38 175 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии с понижение от 4.63%, при последна цена от 2.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 573 100 000 лева от 536 630 000 лева седмица по-рано;

- Биодит АД (BDT) е повишение от 6.29% и седмичен оборот от 25 987 лева, при последна цена от 1.690 лв./акция и пазарна капитализация от 23 356 785 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) е с нарастване от 6.00% и седмичен оборот от 6 507 лева, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 19 961 186 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- емисията на Софарма АД (SFA1) за увеличение на капитала е начело в групата на най-губещите с понижение от 21.74% и седмичен оборот от 15 358 лева, след като в предходната седмица беше на върха на групата на най-печелившите емисии с повишение от 76.92%, при последна цена от 0.018 лв. за ценна книга и по-ниска пазарна стойност на емисията 2 426 362 лева от 3 100 352 лева седмица по-рано;

- Българска фондова борса АД (BSE) със спад от 5.08% и седмичен оборот от 754 615 лева, при последна цена от 8.400 лв./акция и пазарна капитализация от 55 296 024 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 4.69% и седмичен оборот от 982 198 лева, при последна цена от 24.400 лв./акция и пазарна капитализация от 439 199 976 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е със загуба от 4.02% и седмичен оборот от 12 907 лева, при последна цена от 9.550 лв./акция и пазарна капитализация от 200 550 000 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е със спад от 3.74% и седмичен оборот от 192 357 лева, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 87 120 000 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net