Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) дебютира днес на Българска фондова боса с емисия облигации за 68 милиона лева, съобщи БФБ. Официалният старт на търговията бе даден от Денис Иванов, председател на Борда на МБИС, Моника Димитрова, заместник-министър на финансите, и Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ.

"Щастливи сме да приветстваме финансова институция от такъв мащаб и регионално значение като МБИС. Радваме се, че интересът на инвеститорите към емисията отразява доверието, което те имат в банката да изпълнява ангажимента си към устойчивото развитие на държавите-членки", каза Васил Големански.

"Тази емисия, която беше успешно пласирана през юни, е дебютът на МБИС на европейския дългов пазар. Камбаната, която прозвуча днес, обяви следващата ни стъпка. Сигурен съм, че началото на търговията с облигации на БФБ ще подкрепи високия интерес от страна на българските инвеститори. Това ще ни даде нови възможности за още по-активно участие в развитието на българската икономика ", отбеляза Денис Иванов.

Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени. Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, под борсов код IBEC. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева. Облигациите, които са с падеж през юни 2024 г., са емитирани с годишна лихва от 1,15%, която ще се изплаща на шест месеца.

МБИС е международна финансова институция, създадена през 1963 г., а дейността си възобновява през 2018 годна. В кредитната институция членуват 8 страни, сред които България, Виетнам, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. България е член и основен пазар за МБИС от нейното основана през 1963 г.

3e-news.net