След две поредни седмици на преобладаващи печалби за четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ), през отминалите пет работни дни (4 -8 октомври) и четирите измерителя завършиха в червената зона. Най-голям седмичен спад отчете българският индекс на "сините чипове" SOFIX (-1.69%), следван от широкия BGBX 40 (-1.37%), имотния BG REIT (-0.87%) и равно претегления BGTR 30 (-0.67%).

Преди това (27 септември - 1 октомври) три от четирите индекса завършиха с печалба, при това за втора поредна седмица: най-голям седмичен ръст регистрира SOFIX (+3.15%), следван от BGBX 40 (+1.76%), равно претегления BGTR 30 (+1.26%), единствен имотният BG REIT приключи с минимална загуба (-0.02%).

Месечната равносметка

за септември показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30ноември), заради коронавирусната пандемия, до 8октомври 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 24.98%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 27.80% и общ оборот на включените в българския бенчмарк15 публични дружества от 101 092 468 лева.

Акцентите от седмицата на БФБ

За отбелязване е, че търговията с акции и облигации на три топлофикационни дружества: в Русе (2 778 048 лева), Бургас (1 149 999 лева) и Враца (191 000 лева), общо 4 119 077 лева представлява 40.3% от седмичния оборот на БФБ (виж по-надолу). Досега никое от трите дружества не е уведомило официално БФБ за сделките, но най-вероятно в установения от закона срок това ще бъде сторено, за да се разбере каква е промяната и има ли такава в структурата на тяхната собственост.

Попадането на Алтерко АД (A4L)за четвърта поредна седмица в групата на най-оборотните емисии, този път може да е свързано с новината за публикуването на актуализирана версия на Документ за освобождаване за целите на допускане до търговия на регулиран пазар - Франкфуртска фондова борса - на 17 999 999 обикновени безналични акции на дружеството. Кога ще стартира предлагането не се съобщава, тъй като се чака решение на ръководството на борсата във Франкфурт.

Какъв е поводът емисията на Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) да попадне отново в групата на най-оборотните предстои да се разбере. По-важно е, обаче, че от съобщението на холдинга от 6 октомври става ясно, че към 30 септември след увеличението размерът на капитала на дружеството е 21 499 855 лева, разпределен в 21 499 855 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала е вписано в Агенцията по вписванята.

След като и четирите индекса са на загуба,през отминалата работна седмица

БФБ отчете значително по-нисък оборот

спрямо предходната (27 септември - 1 октомври), като са осъществени 1 484 сделки с 3 127 162 лота за 10 230 761 лева, спрямо 2 300 сделки с 6 943 862 лота за 40 812 974 лева или с 816 сделки, 3 816 700 лота и 30 582 213 лота по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са реализирали7 дружества, спрямо 12 в предходната седмица, но огромната разлика в оборота се дължи на факта, че през периода 27 септември - 1 октомври едно дружество (ТК-Холд АД (TCH) реализира оборот за над 30 млн. лева.

Тази седмица лидер е Топлофикация-Русе АД (TPLR) с реализирани 2 сделки с акции на дружеството за 2 778 048 лева; на второ място е Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 295 сделки за 1 223 209 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 2 сделки за 1 149 999 лева; Алтерко АД (A4L) със 101 сделки за 819 807 лева; Ай Ти Еф Груп АД (ITFA) с 14 сделки с облигации на дружеството за 252 965 лева; АдвансТерафонд АДСИЦ (ATER) с 93 сделки за 232 956 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) с 62 сделки за 204 329 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат 3 дружества: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), Алтерко АД (A4L) и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS).

След като и четирите индекса завършиха с понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 78% за губещите към 9% за печелившите и 13 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават губещите: при сделките (43% за губещите към 30% за печелившите и 8 на сто без промяна), при обемите обороти (70% за губещите към 17% за печелившите и 13 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (43% за губещите към 34% за печелившите и 23 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ отново се размина с пазарите в Западна Европа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк, които отчетоха повишения на основните индекси.

Седмичната равносметка показва, че повечето национални измерители на най-ликвидните компании в Западна Европа завършват с повишение, като най-висок ръст регистрира испанският IBEX 35 (+1.86%), следван от италианския FTSE MIB (+1.79%), общоевропейския STOXX 600 и британския FTSE 100 (и двата с ръст от 0.97%), френския САС 40 (+0.74%) и германския DAX (+0.33%).

През отминалите пет работни дни с повишение завършиха и трите основни индекса в САЩ,след като в предходната бяха на загуба. С най-голям седмичен ръст е измерителят на щатските "сини чипове" Dow Jones (+1.22%), следван от широкия S&P 500 (+0.79%) и технологичниятNasdaq (+0.09%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (4 - 8 октомври) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен най-голям спад с 1.69%, след като в предходната седмица беше с ръст от 3.15%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с708 245лота за 3 386 288, спрямо 6 481 272 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 1.37%, след като в предходната седмица завърши с нарастване от 1.76%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 889 428лота за 4 185 118 лева, спрямо 8 226 166 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е с 0.67%, след като в предходната седмица се повиши с 1.26%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 850 885лота за 4 001 564 лева, спрямо 8 054 344 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT спадна с 0.87%, след като и в предходната седмица единствен беше с понижение, макар и минимално, от 0.02%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с200 002лота за 572 053 лева, спрямо 1 443 492 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Биодит АД (BDT) e начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 12.50% и седмичен оборот от 26 919 лева, при последна цена от 1.620 лв./акция и пазарна капитализация от 22 389 344 лева;

- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 6.02% и седмичен оборот от 71 943 лева, при последна цена от 8.800 лв./акция и пазарна капитализация от 347 117 760 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с ръст от 3.95% и седмичен оборот от 145 879 лева, след като в предходната седмица емисията беше сред петте най-губещи, при последна цена от отминалите пет работни дни от 9.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 60 562 312 лева от 58 258 311 лева седмица по-рано;

- Синтетика АД (SYN) е с печалба от 1.69% и седмичен оборот от 66 653 лева, при последна цена от 48.200 лв./акция и пазарна капитализация от 144 600 000 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с повишение от 1.63% и седмичен оборот от 129 457 лева, при последна цена от 4.980 лв./акция и пазарна капитализация от 170 694 729 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 15.48% и седмичен оборот от 14 842 лева, при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 13 034 783 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е с понижение от 5.61% и седмичен оборот от 94 410 лева, като попада в тази група за второ поредна седмица, когато цената на акциите спадна с 6.96%. През отминалата седмица последната цена е била 10.100 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 212 100 000 лева 224 700 000 лева седмица по-рано;

- Софарма АД (SFA) e на загуба с 5.03% и седмичен оборот от 118 514 лева, при последна цена от 3.780 лв./акция и пазарна капитализация от 509 536 058 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 4.63% и седмичен оборот от 142 321 лева, след като в предходната седмица беше в групата на печелившите емисии с ръст от 6.93%. През отминалата седмица последната цена е 2.060 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 536 630 000 лева от 562 680 000 лева седмица по-рано;

- ЕМКА АД (EMKA) е с понижение от 4.12% и седмичен оборот от 51 047 лева, след като в предходната седмица беше сред най-печелившите емисии с повишение от 16.17%. През отминалата седмица последната цена е била 3.720 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 80 722 981 лева от 84 194 937 лева седмица по-рано.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3е-news.net