На Българска фондова борса /БФБ/ днес започна търговия с дялове от Националния договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX, съобщиха от борсата.

Фондът е създаден от управляващото дружество "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД и следва обратното движение на индекса SOFIX, калкулиран от БФБ. Борсовият му код е BGXS.

"Стартът на търговията с първия "къс" индексен фонд е знаково събитие за българския капиталов пазар в началото на 2020 г., не само защото това е първият фонд с обратна инвестиционна стратегия, но и защото продуктовото разнообразие е предпоставка за засилване на инвестиционния интерес към пазарите на БФБ". Това е казал днес Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на официалната церемония на началото на търговията с дяловете н фонда.

Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. Дяловете са безналични, поименни, свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният

посредник "БенчМарк Финанс" АД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките "купува" и "продава" (спред) е 5 процента.