Асоциацията "Хидроенергия" алармира, че измененията в регулаторния режим, направени в последните дни на предходния кабинет, ще доведе до спиране на работата на повече от 250 водноелектрическите централи в страната. Приетите с постановление на Министерски съвет от 23 март тази година неизпълними изисквания поставят повече от 250 централи в административна безизходица, която може да доведе до спиране на ВЕЦ-овете в България, още по-голямо поскъпване на електроенергията и заплаха за националната сигурност. Липсата на ясна нормативна рамка пряко застрашава и всички останали водоползватели в България - ВиК дружества, Напоителни системи и индустриални предприятия, се казва в съобщение на организацията.

Последните промени, въведени чрез новата Наредба за използване на повърхностните води, задължават всички ВЕЦ да представят документ за учредено право на строеж за водовземните съоръжения в речното корито, ако искат да им бъде продължено разрешителното за водоползване, без което те не могат да работят. Такъв документ не е изискван при приложимия до сега режим за строеж на ВЕЦ и не може да бъде получен от ползвателя при вече пуснат обект в експлоатация. Асоциацията отбелязва, че това окончателно блокира работата на сектора, защото съгласно настоящото българско законодателство не е възможно учредяване на право на строеж за вече построено съоръжение.

Браншовата асоциация предупреждава, че в момент, в който страната няма работещ законодателен орган и при рязък скок на цените на електроенергията през настоящата година, спирането на работата на голям брой ВЕЦ може да доведе до още по-жестоко поскъпване на електроенергията.

Държавните ВЕЦ в България също не могат да представят документи за учредени права на строеж за построените преди десетилетия съоръжения в речните корита, се изтъква в съобщението, като се добавя, че същият проблем имат и всички други ползватели на води от речните корита.

Асоциация "Хидроенергия" припомня, че работодателските организации също са настояли за бърза отмяна на спорните текстове и апелира за конструктивен диалог и решителност от страна на служебният кабинет.

От организацията коментират, че именно рекордно високите разходи за въглеродни емисии на замърсяващите електроцентрали са една от основните причини за бруталното поскъпване на електроенергията за бизнеса в България през тази година. В същото време точно производителите от ВЕЦ са тези, за които КЕВР за пръв път определи нулева премия за новия регулаторен период от 1 юли 2021 г. Това ще се отрази в намален размер на цената за задължение към обществото и пряко намаляване на разходите на индустрията и всички потребители на електроенергия в страната.