Случаите с инциденти с изпуснати води от ВЕЦ в последните месеци зачестиха. Последният е от началото на месеца, когато приливна вълна на река Въча до Кричим отнесе рибар, заради което миналата седмица рибари и граждани протестираха. ВЕЦ-ът е изпуснат и придошлата голяма приливна вълна причинява смъртта му. Съоръжението е собственост на НЕК. Многократно от риболовен клуб "Балканка", рибари и граждани настояват да се изгради оповестителна система, която да информира населението за изпускане на язовирите, коментира за 3eNews Димитър Куманов, председател на сдружението.

Последният инцидент поставя за пореден напомня за проблемите, които създават малките ВЕЦ.

"На първо място трябва да се промени законодателството, да се увеличат глобите за нарушения по Закона за водите, които са смешни. Трябва Регионалните инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ) да започнат да осъществяват истински реален контрол. Ние им пращаме сигнал, че реката е пресушена от ВЕЦ, примерно. Отиват на другия ден, реката тече. Контролните органи се обаждат на собственика, че ще отидат на проверка," обясни Куманов.

"Нищо не им пречи да отиват на съвместна проверка с органите на вътрешните работи. Органите на МВР са длъжни да оказват съдействие на компетентните органи при изпълнение на техните задължения, но правим извода, че не искат да ги хващат", препоръчва експертът.

За политическите кръгове около ВЕЦ-вете

Проблемът с ВЕЦ коментира и служебният министър на околната среда и водите Асен Личев миналата седмица, като призна, че те са собственост на политическата и олигархичната мафия. Но спомена, че идеята за мораториум за изгражданите на ВЕЦ във вътрешността на страната не се е случил и едва ли ще се случи и сега. Личев коментира, че липсата на решения на проблемите с ВЕЦ са свързани с неприемането на 10-11 нормативни документа, като даде пример с наредбата за рибните проходи, разрешителните за санитарно-охранителните зони, определянето на зони за смесване след заустване. "Ще се опитам да рестартирам целия процес и всички залежали документи", ангажира се служебният министър. Като дългогодишен директор на дирекция "Управление на водите" в Министерството на околната среда на водите Личев търпи големи критики от бранша, защото именно под негово ръководство във ведомството регионалните екоинспекции и Басейновите дирекции са издали най-много разрешителни за малки ВЕЦ-ове в страната. Според, Куманов, именно Личев е отговорен за ликвидиране на реките ни.

По данни от специализирана карта на ВЕЦ в България, направена от Световния фонд за дива природа (WWF) и риболовен клуб "Балканка", при повечето малки ВЕЦ в страната има нарушения. "Огромни престъпления са извършени на р. Ботуня, на река Искър, на ВЕЦ на Мездра вече две деца се давят в канала му, в Пловдивско две деца се удавиха на друг ВЕЦ, да не говорим, че реките под тези ВЕЦ-ове са сухи. Малките ВЕЦ пресушават реките напълно, което е нарушение на Закона за водите. Нищо не им правят", разяснява Куманов. По неговите думи, тези ВЕЦ-ове е трябвало отдавна да са спрени, тъй като е доказано, че не пускат нито капка вода.

"В същото време големите ВЕЦ в България, строени през социализма, са много полезни, защото играят роля на балансьор на системата, те тръгват веднага и почват да произвеждат електронерегия, пускат се и спират с едно копче", казва експертът.

От малките ВЕЦ няма никакъв смисъл, унищожават реките

"Малките ВЕЦ по реките, които ги нацвъкаха, произвеждат ток само април, май, юни, когато в реките има 75% от годишния отток. Тогава на никой не му трябва ток, поради тази причина НЕК се чуди как да го балансира този ток и много често го харчат посред бял ден чрез ПАВЕЦ Чаира, да харчи ток, който ние плащаме три пъти по-скъпо", коментира още Куманов. Той посочи, че от малките ВЕЦ няма абсолютно никакъв смисъл, "само за собственика като голяма част са бивши и настоящи депутати и енергията им се изкупува на преференциални цени задължително, има корупция при издаването им".

Малките ВЕЦ произвеждат около 2% от годишното производство на ток в България. През последните години изграждането на водноелектрически централи у нас търпи бурно развитие. Възобновяемите енергийни източници са приоритет за енергийната политика не само в България, но и в целия Европейски съюз. Производството на енергия от силата на водния пад в реките носи несъмнени ползи за цялата държава, заради факта, че се създава брутен продукт, който не изисква ресурси, повишава се енергийната независимост и др. Никой не възразява срещу използването на реките с такава цел, стига, при производството на електроенергия от водата, да се спазват екологичните норми, за да може да оцелява флората и фауната в реките и около тях, коментират специалистите и признават, че нарушенията са много.

3е-news.net