Поради забавяне на изпълнението на строителството на интерконектора Гърция - България, българската страна настоява от 1 януари 2022 г. да се начисляват и налагат на строителя неустойки, както предвижда договорът. Това каза служебният министър на енергетиката Андрей Живков в рамките на днешния парламентарен контрол, цитиран от БТА.

Очаква се налагането на санкциите да създаде гаранции, че изпълнението на проекта няма да се бави повече и ще се осигури завършване на работата по договора в срок по съгласувания график, който предвижда въвеждане в търговска експлоатация на 1 юли 2022 г.

През последните месеци е критично незадоволително нивото на работата на изпълнителя на строителството на интерконектора България - Гърция, допълни Живков. В последния месец е сведен до минимум темпът на работа. При този темп строителят няма да завърши изпълнението в договорения срок до 31 декември 2021 г., което има вероятност да се отрази и на крайния срок за въвеждане на газопровода в търговска експлоатация, който е 1 юли 2022 г.

При закъснение в срока за предаване на строежа, изпълнителят дължи неустойка в размер на 90 000 евро на ден, но не повече от 10 процента от общата твърда цена, която е 144,8 млн. евро, посочи министър Живков. Той добави, че от българска страна са положени максимални усилия за предприемане на необходимите мерки строителството на междусистемната газова връзка Гърция - България да завърши до края на 2021 г., както предвижда договорът за строителството. Настойчиво са търсени гаранции от гръцка страна за завършване на строителството в срок.

Служебният енергиен министър припомни, че срокът за приключване на работа е променен от 18 на 26 месеца. При удължаването на срока на договора изпълнителят "Авакс" е представил обновен график на приключване на строителството и въвеждане в експлоатация, потвърждаващ изпълнение на договора не по-късно от 31 декември 2021 г., като датата на търговска експлоатация на газопровода се планира да бъде не по-късно от 1 юли 2022 г.

Съгласно информацията от проектната компания "Ай Си Джи Би", която реализира проекта, е за напреднала фаза. Твърди се, че степента на завършеност е 70 процента. В същото време остават за изпълнение множество дейности и доставки, които биха отнели значително време.

Живков посочи, че се бави доставката на оборудване за кранови възли и на голяма част от оборудването на газоизмервателната станция Комотини. Има вероятност някои доставки да бъдат направени през следващата година. Има незавършени критични дейности по линейната част - полагане на тръбопроводи, оптичен кабел, рекултивация, хидротестове, пресичания чрез шнеково сондиране и чрез отворен способ и други. Съществени работи има и по отношение на наземните съоръжения.