Всички основни дейности по изграждане на интерконектора Гърция-България продължават да се изпълняват активно като през втората половина на октомври започват и първите хидротестове на инфраструктурата. Те вече се изпълняват на територията на Гърция, очаква се скоро процесът да започне и по трасето на IGB на българска територия, съобщават от пресцентъра на проектната компания ICGB, която отговоря за реализацията на интерконектора.

Хидротестът е един от най-важните етапи в тестването на газопровода, тъй като позволява да се провери обстойно дали изпълнението на инфраструктурата отговаря напълно на зададените параметри в работния проект, дали качеството на материалите и на вложения труд отговарят на изискванията. Хидротестовете се провеждат на етапи, които започват след извършването на всички останали задължителни безразрушителни проверки на вече заварения газопровод, се уточнява в съобщението. До въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация предстоят още редица други процедури, включително тестове с пренос на реални количества газ, за да се гарантира спазването на всички стандарти за безопасност и за да се потвърди издръжливостта на изграденото съоръжение напред във времето.

В рамките на октомври проектната компания ICGB е преминала успешно четвъртия независим одит, предвиден в строителната фаза, който се изпълнява от чуждестранната компания RSK Ltd. по линия на заемното финансиране от Европейската инвестиционна банка. По време на одита независими експерти са извършили детайлни проверки по терена на газопровода и на територията на Гърция, и в България. Проверени са били всички активни строителни дейности, както и изпълнението на пресичанията под коритото на р. Марица и под яз. "Студен кладенец". Нито едно сериозно нарушение или отклонение от нормите не е било регистрирано по време на проверката.

ICGB е получила и одобрение след приключване на подробен одит по второто междинно плащане от безвъзмездното финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване.

Близо 140 км от 182-километровото трасе на интерконектора са изцяло завършени - заварени и положени в траншеята. Заваръчните дейности са изпълнени на 96 на сто, напредва изпълнението и на останалите, предвидени по проекта съоръжения - газоизмервателна станция до Стара Загора и диспечерски център в близост до Хасково, информират от ICGB.

Спря подаването на газ по газопровода Ямал - Европа

Междувременно стана ясно, че подаването на газ по газопровода Ямал - Европа е било спряно тази сутрин, сочат данни на европейския газотранспортен оператор Гаскейд (Gascade), цитирани от ТАСС.

Започнат е реверсивен пренос на синьо гориво в обратното направление, който в момента е достигнал обем 168 000 куб метра в час.

Транснационалният газопровод Ямал - Европа минава през територията на четири страни - Русия, Беларус, Полша и Германия, като проектната му мощност е 32,9 млрд. куб метра газ годишно.