Всички дейности и процеси по изграждането на интерконектора с Гърция /проект IGB/ се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите стандарти в бранша. Това установиха редица проверки на регионално и национално ниво, свързани с изпълнението на строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България, съобщиха от проектната компания /ICGB/, изграждаща междусистемната връзка. Управлението на проекта се извършва успешно и до момента нито една проверка не е наложила санкция.

В периода от началото на годината до 20 август 2021 г. са извършени 8 проверки от местните и общински структури в районите, през които минава газопроводът. Това са предимно регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ в областите Кърджали, Стара Загора и Хасково, както и от областния управител на Стара Загора. Обект на проверяващите са редица документи, свързани с разрешителни и договори за строеж, договори с фирмите за извършване на строителен и авторски надзор, условия за безопасност. В заключенията на всяка от завършилите вече инспекции е констатирано, че не са установени нарушения и няма издадени предписания, изтъкват от проектната компания.

В началото на август е извършена и проверка по инициатива на Министерство на енергетиката, предмет на която са техническите аспекти на изпълнение на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България - качество на заваръчните работи, наличие на корозия по доставените тръби, изпълнение на оптичната комуникационна връзка по трасето на газопровода. Работната група, в която са представители на енергийното ведомство и преподаватели от Минно-геоложкия и Техническия университет в София, има за цел да извърши проверка и анализ на предоставената документация, свързана с договора за строителство, техническото задание и техническия проект, както и да провери на място строително-монтажните работи в околностите на Хасково. В рамките на проверката са прегледани детайлно разрешенията за строеж, процедурите по транспорт, геодезия, полагане на тръби, изпълнение на оптичната линия, електрохимичната защита от корозия, изпълнението на процедурите за заваряване и контрол, качеството на изпълнените заваръчни съединения и др. Заключението на проверката е, че документацията е добре разработена спрямо съответните изисквания и позволява успешно извършване на строително-монтажни работи на газопровода между Стара Загора и Комотини /Гърция/.

Едновременно с регулярните проверки на местно и национално ниво, дейността на проектната компания и напредъкът по изграждането на интерконектора подлежат на постоянни одити от независими фирми и международни институции, свързани със завишените изисквания по договора за финансиране от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/. ICGB вече приключи успешно и третия от шестте планирани екологични одита, които се извършват от независим международен консултант. След задълбочени проверки от страна на ЕИБ на вече изпълнените дейности на терен, проектната компания финализира и усвояването на първите два транша от заемното финансиране.

Изпълнението на интерконектора с Гърция напредва по график и строителят предвижда приключването му в одобрените по договор срокове до края на 2021 г. Реализацията на газопровода IGB има ключова роля не само за енергийната диверсификация на България, но и ще даде възможност за директен достъп на редица български общини до газопреносна мрежа. Подготовката за този процес вече е в ход в районите на Кърджали и Димитровград, където ICGB си сътрудничи с лицензираните за региона газоразпределителни дружества и проявили интерес индустриални клиенти, се посочва още в съобщението.