Държавата няма да остане без зимно поддържане. Истината е, че в последната година и половина нямаме договори за пътно поддържане. Имаме договори от служебното правителство само за зимно поддържане и аварийни ремонти на различни стойности за различните области. Това каза в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, цитиран в съобщение на МРРБ.

За миналия зимен сезон по тези договори са платени 140 млн. лв. за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Цеков отбеляза, че след миналата зима по тези договори за зимно поддържане Агенция "Пътна инфраструктура" са кърпили дупки, която практика сега е спряна. В няколко области все още има наличен ресурс за снегопочистване, а в други бюджетът е изчерпан. "Още през август сме обявили нови поръчки за избор на фирми за пътно поддържане. За съжаление тези поръчки се обжалват съгласувано от фирмите в пътния сектор. Смятам, че има политически мотив, защото не е в интерес на бизнеса", коментира още министър Цеков. По думите му конкуренцията ще реши проблемите в сектора.

"710 млн. лв. за пътни ремонти са похарчени за незаконни строежи в периода 2019 и 2020 г. Това показа финансовата инспекция на АДФИ, която анализира поръчките в пътната агенция", коментира регионалният министър, като се базира на резултатите от проверката на финансовата инспекция, за които дни по-рано съобщи Министерството на финансите (виж по-долу). Цеков напомни, че проверката е възложена при предишното правителство на ПП от финансовия министър Асен Василев. Става дума за договори, сключени от правителството на ГЕРБ. При предвидени по тях дейности за 700 млн. лв. за текущ ремонт, са изпълнени дейности за 3 млрд. лв. По 90 от заданията за 710 млн. лв. са извършвани основни ремонти, а не текущи, които не могат да се възлагат по такъв договор. Освен това става въпрос за незаконни строежи, което е установено от служебния кабинет и ДНСК, т.е. това са договори в разрез с правилата на ЗОП и ЗУТ.

За сериозните нарушения на ЗОП при възлагането на дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътища от страна на АПИ, констатирани от АДФИ, Министерството на финансите съобщи на 31 август. Докладът е представен на МРРБ на 25 август и на МФ на 29 август.

Задачата на финансовата инспекция е била "Проверка за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на дейности, чрез допълнителни и извънредни задания при изпълнението на сключени договори, за периода от началото на 2018 г. до края на 2021 г. с предмет поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища".

В рамките на финансовата инспекция са проверени 95 допълнителни и извънредни задания на обща стойност над 718,8 млн. лв. без ДДС, квалифицирани от органите на ДНСК като "основен ремонт" по договорите за превантивно поддържане на републиканските пътища от АПИ.

При проверката е установено, че по 90 допълнителни задания на стойност над 710,3 млн. лв. без ДДС, без да са налице основанията по чл. 116, ал.1 от ЗОП, са изменени договорите за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища и с тях са възложени дейности с обхват и естество на "основен ремонт", които са извън предмета им. С това са нарушени съществени изисквания на ЗОП, съобщи Министерството на финансите.