Министърът на земеделието и развитието на селските райони на Албания Фрида Крифца каза, че ще продължи да следва стратегията за подпомагане на фермерите, които отглеждат маслинови дървета и насърчават износа на зехтин, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Крифца и кметът на община Дивяка Йосиф Гореа участваха в среща на работната група, която изпълнява програмата "Подпомагане на износа на зехтин чрез подобряване на качеството".

"Очакваме предстоящия сезон на маслините, като популяризираме успехите в сектора", каза Крифца, като оцени положително увеличаването на износа на зехтин.

Тя каза, че "през първите 6 месеца на тази година увеличихме износа на зехтин до над 4100 тона, при средно 80 тона, които Албания е изнасяла в миналото. По този начин увеличихме количеството 52 пъти, а стойността 33 пъти, продавайки най-скъпия ни продукт на пазари с добавена стойност".

Според Крифца увеличаването на износа на зехтин е важно постижение особено в условията на свръхпроизводство на зехтин.

"Споразумението с италианския партньор направи възможно най-голямото количество зехтин да бъде изнесено в Италия, с която засилихме партньорството, за да се възползваме от знанията и опита в добавянето на стойност към маслините като [земеделска] култура", каза Крифца.

По време на речта си Крифца се спря и на все още неизползвания потенциал, който Албания има в областта на производството на маслини и зехтин, който може да бъде доразвит чрез ново сътрудничество с италианската държава.