В началото на днешната сесия европейските акции остават почти без промяна въпреки слабите резултати на азиатските пазари. Оборотът на БФБ до момента възлиза на 160 хил. лева, а основните показатели отчитат минимални отклонения от вчерашните си нива С най-значителен дял от 60 хил. лева в оборота се включиха книжата на „Софарма”АД, които изтриват 0.3 % от стойността си до 3.29 лева за ценна книга. На следващо място с изтъргуван обем на стойност 37 хил. лева се нарежда „Българска роза-Севтополис”АД, която също отчита загуба от 0.62% до 1.6 лева за брой. На отрицателна територия са и по-голямата част от търгуваните тази сутрин дружества, като със загуба между 1 и 4 % се разписват още „Първа инвестиционна банка”АД, „Варна –плод”АД, „ЗД Евро инс”АД, „Инвестор.БГ”АД, „Зърнени Храни” и „Индустриален Холдинг България”АД. На положителна територия в момента наблюдаваме „Софарма Трейдинг”АД, чиито акции добавиха 3.70% до 2.80 лева за брой и книжата на „Юрий Гагарин”АД, които записаха ръст от 0.53% до 47.58 лева за акция. На пазара за компенсаторни инструменти до мента има една сключена сделка с обикновените записи, който отбелязаха леко покачване до 32.7 стотинки за лев номинал.