Оборотът, формиран в ранната част на борсовата сесия наброява сума от близо 100 хил. лв. като около половината от него се дължи на сделките, сключени на облигационния пазар. Въпреки все още слабата активност от страна на инвеститорите, основните индекси отчитат ръст в рамките на 0.96%. До момента най-разменяни са книжата на Трейс груп холд. По позициите на дружеството се прехвърлиха акции за близо 30 хил. лв., а цените им поскъпнаха с почти 12% до 3.65 лв. за брой. Привилегированите акции на Енемона формираха над 12 хил. оборот и сделките с тях поставиха дружеството на второ място по изтъргуван обем до момента. Акциите на Енемона поскъпнаха с 2% до 3.32 лв. за ценна книга. Трети по оборот с около 4.5 хил. лв. е Химимпорт като холдингът отчете спад от 1.37% до 1.3 лв. за акция. Книжа за над 2 хил. се размениха още по позициите на дружествата със специална инвестиционна цел Софарма имоти АДСИЦ и Адванс Терафонд АДСИЦ. И двете компании отчитат ръст до 2%. По-значителни ценови изменения до момента реализират дружествата Меком, чийто акции загубиха 16% от стойността си и Оловно цинков комплекс, който добави още 8% към пазарната си оценка. На пазара на компенсаторни инструменти до момента има сключени сделки единствено с поименните компенсационни бонове, които поевтиняха с 1.82% до 54 стотинки за лев номинал. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend-bg.com