Прогнозата за растеж на рекламните инвестиции през 2018 г. се подобрява спрямо януари от 3,6 на 3,9 % . В България предвидения ръст скача от 4,7% за 2017 г. до 5,4% за 2018-та, благодарение на дигиталните медии.

Инвестициите в дигитална реклама в глобален мащаб задминават тези в телевизия като прогнозата е да достигнат 38,4% дял от общите медийни инвестиции в сравнение с 35,5% дял за ТВ. В 21 от общо 59 изследвани пазара, дигиталните медии стават водещия канал - Русия вече е една от тях. В България се очаква до края на годината разходите за дигитална реклама вече да са една четвърт (25%) от общите медийни инвестиции на пазара, а мобилната реклама да задмине тази през десктоп.

За първи път мобилната реклама излиза на чело и завзема около една четвърт (25,2%) от глобалните рекламни инвестиции

Това се казва в актуализираната прогноза за развитието на рекламния пазар в световен мащаб на глобалната комуникационна група Dentsu Aegis Network. Докладът сочи ръст на разходите за реклама до 3.9 % през 2018 г. в сравнение с 3,3% през 2017. Прогнозата в началото на годината очакваше ръст за 2018 г. от 3,6%. Събитията, които най-силно стимулират този растеж са Зимните олимпийски игри, започващото Световното първенство по футбол и предстоящите избори за Конгреса на САЩ.

Регионите, които носят най-висок дял в общите рекламните инвестиции в световен мащаб са Азия (41%) и Северна Америка (32%). Западна Европа допринася с 13% към глобалните разходи за реклама, а Източна Европа - с 5%.

За България прогнозираният ръст на рекламните инвестиции за 2018 г. се очаква да е 5,4% на годишна база, като основният двигател за това ще бъде дигиталната реклама, в частност мобилната и програматик, и онлайн видеото. Разходите, които компаниите се очаква да напрвят за програматик ще са близо двойно по-големи отколкото през 2017 г., мобилна реклама окончателно ще детронира инвестициите за реклама през десктоп и за първи път през 2018 г. дигиталните инвестиции ще достигнат 25% от общите медийни разходи на пазара у нас.

Коментирайки последните прогнози за рекламните инвестиции, Джери Булман, Главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network, каза: "Дигиталният сектор остава доминиращата зона за растеж, като 25% от световните рекламни инвестиции се очаква да бъдат доставени за първи път от мобилна реклама. Дигиталните медии вече са водещата форма на реклама в 21 от 59-те пазара, които следим."

Най-важните медийни тенденции са:

1.Мобилното устройство вече се превръща в основната точка за достъп до всички дигитални услуги и съдържание. През 2018 г. 52,2% от целия световен трафик в световен мащаб е генериран от мобилни телефони (2% ръст спрямо миналата година), според Statista. Последната статистика сочи, че хората прекарват безпрецедентно много време на смартфоните си - повече от пет часа на ден, като това се дължи преди всичко на наличиието и лесния достъп до висококачествено дигитално видео съдържание. Потреблението на мобилни видеоклипове нараства сред всички възрастови групи и категории. 9 от 10 потребители на социални медии предпочитат да използват търсачката на мобилното си устройстно, а мобилните приложения отнемат около 70% от времето, прекарано в социалните медии. На база на тези данни мобилната реклама се предвижда да отхапе над една четвърт от общите медийни инвестиции в световен мащаб, а за България се очаква тя да достигне близо 50% от общите дигитални инвестиции през 2019 г.

2.В световен мащаб разходите за дигитални медии се очаква да нараснат на годишна база с 12,6% през 2018 г. - над три пъти повече от всички останали медии взети заедно (3,9%), като основните движещи сили за това ще са онлайн видеото (+24,6%) и социалните медии (+21,6%). За България главният двигател на дигиланата реклама ще бъдат мобилната реклама, програматик закупуването и онлайн видеото.

Както вече беше прогнозирано по-рано, дигиталната реклама ще изпревари телевизията за първи път през тази година, и ще привлече дял от 38,4% от общите рекламни инвестиции спрямо 35,5% дял за ТВ. У нас също за първи път дигиталните медии ще привлекат една четврът от общите медийни инвестиции на пазара. Програматик закупуването се очаква да нарасне с 23,2% през 2018 г. и 19,1% през 2019 г., благодарение на способността за консолидиране на програматик стратегии за различни устройства и формати, което продължава да дава възможност на рекламодателите за да достигнат в мащаб до най-точната си аудитория. За България инвестициите в програматик закупуване се очаква да нарастне на годишна база с +74.9% през тази и с +63.8% през 2019 г.

3.Традиционните медии се очаква да генерират спад от около -0.5% през 2018 г. и -0.4% през 2019 г. Медийните инвестиции в печатни медии ще продължи да намалява в световен мащаб до -7.5% през 2018 спрямо 2017 г. В България този тренд също е негативен, но по-плавен в сравнение с глобалните тенденции. Радиото, външната реклама и киното ще продължат да поддържат стабилен ръст. За България радио рекламата се очаква да се увеличи с 5,1% на годишна база за 2017 г., а външната реклама - с 12.1%.

4.Телевизията в световен мащаб ще се върне към позитивни нива на растеж (+1.2% за 2018 г.) след като през 2017 г. отчете негативен спад от -0.7% на годишна база. Въпреки това тя остава основната медия използвана в медийния микс включително в България, където въпреки последователния спад в ръста й на годишна база, тя продължава да привлича над 50% от общите медийни инвестиции за реклама у нас.