По инициатива на световната организация Superbrands за седми пореден път се проведе независимо проучване на потребителския сегмент на българския пазар. Изследването разкрива как изглежда Топ 20 на марките в България.

В гласуването на потребителите в българското издание на глобалната програма Superbrands за 2019 г. участие взеха общо 2095 мъже и жени, ползващи Интернет.

С най-голям дял сред участниците по възраст са 36-45 г. (34%), следвани от 26-35 г. (31%) и над 45 г. (24%).

В онлайн гласуването са се включили градски жители, които са приблизително равно разпределени между различните типове населени места (София - 33%, областен център - 34% и Друг град - 32%).

Средният брутен месечен доход на домакинството на включилите се в изследването е 1664 лв., като при 40% от участниците доходът на домакинствата им е над 1500 лв.

Снимка: Superbrands Bulgaria

ПОЗНАВАНЕ НА МАРКИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

Мнозинството от участниците (60%) смятат, че познават много добре марките (стоки и услуги) на пазара.

Една трета от участниците в гласуването се самоопределят като имащи средна познатост на марките на пазара, докато тези, които заявяват, че по-скоро не познават марките са едва 5%.

Снимка: Superbrands Bulgaria

Мъжете в по-голяма степен се определят като добре информирани за марките стоки и услуги на пазара, спрямо жените. С по-добро познаване на марките се определят и участниците на възраст 26-45 г. (в сравнение с по-младите и с постарите от тях), както и живеещите в София спрямо останалите градове.

ФАКТОРИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА

Мненията на приятели и конкурентните цени са двата най-важни фактора, който влияят на потребителите, когато взимат решение какви марки да купят.

Добрата реклама и положителният медиен образ на марката, заедно с нейната популярност са следващите по важност фактори при вземане на решение за покупка (малко над 40% от участниците посочват тези отговори).

С най-слабо влияние се очертават мнението на известните личности и асоциацията на марката с развлеченията през свободното време.

Снимка: Superbrands Bulgaria

Мненията на приятели, които ползват марките, наличността по магазините и предложенията на марката за лоялни клиенти са по-важни за жените, докато известността и връзката на марката с любимите развлечения през свободното време оказват в по-голяма степен влияние върху мъжете.

В допълнение, мнението на приятелите, положителният медиен образ и лесното намиране на марката в магазина са по-важни за избора на 18-25 годишните участници, докато известността на марката има по-силно влияние сред повъзрастните участници (над 45 г.).

КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА НА МАРКА

Грижата за потребителя и страната на произход на марката са основните два критерия, които участниците взимат под внимание, когато избират каква марка да купят.

Дали марката е собственост на многонационална компания и дали изпълнява социални ангажименти са двата най-слабо оценени критерия от гласувалите в изследването.

Снимка: Superbrands Bulgaria

Грижата за потребителите и за околната среда имат по-голяма тежест при избора на марка сред жените, докато при мъжете дали марката е собственост на многонационална компания е по-важен критерии спрямо противоположния пол.

Страната на произход на марката е по-важна за участниците над 36 г. в сравнение с тези под тази възраст. Междувременно, участниците между 18 и 25 г. в по-голяма степен спрямо останалите държат на етиката на марката.

СКЛОННОСТ ДА СЕ ПЛАТИ ПОВЕЧЕ ЗА ЛЮБИМА МАРКА

55% от участниците в онлайн гласуването биха платили до 25% допълнително за любимата си марка, като 31% от тях са склонни да платят до 10% допълнително. 6% биха платили дори двойно за любимата си марка, докато една четвърт (23%) от участниците не биха платили допълнително.

Снимка: Superbrands Bulgaria

Сред гласувалите, които не биха платили допълнително за любима марка преобладават участниците на възраст над 45г. Участниците на възраст 18-35 г. са по-склонни да заплатят допълнително до 25% за любимата си марка в сравнение с тези над 35 г.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКА

Марковата стока е гаранция за висококачествен продукт, като това се определя като водещо поведение при пазаруване сред участвалите в изследването (86%). Дори когато се търси най-добрата цена е важно марката да се харесва от пазаруващия (според 79% от попълнилите онлайн оценката). На трето място при характеристиките, определящи покупката на маркови продукти се нарежда сигурността, която марката дава, когато потребителят не познава добре стоката или услугата. Марката дава сигурност за високото качество на стоката или услугата в по-голяма степен сред жените и участниците на възраст 26-35 г.

Снимка: Superbrands Bulgaria

Глобалната организация Superbrands

Глобалната организация Superbrands е независима институция, фокусирана върху брандинга. Тя отличава и промотира изключителните търговски марки, които се открояват и доминират над всички останали в рамките на националния пазар. Организацията провежда конкурса за отличията Superbrands и осъществява едноименната промоционална програма, която е представена в над 80 страни по целия свят.

През 2005 г. България стана официален член на глобалната организация Superbrands.

Какво означава Superbrand?

Superbrand е марка, която е изградила отлична репутация в своя сектор и предлага значителни материални и емоционални предимства пред конкурентите. Тези преимущества, съзнателно или несъзнателно, признават потребителите и именно в тях са готови да инвестират. Superbrands символизира качество, надеждност и различие.

Изданията Superbrands

Изданията Superbrands са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, защото дават отлична представа за лидерите на националния пазар и за неговото развитие. Компаниите успешно използват книгите, за да демонстрират историята, развитието и съвременните достижения на своите брандове, те са ценен корпоративен подарък за клиенти, партньори, журналисти и инвеститори.

Почетните награди Superbrands

През 2015 г. Superbrands Bulgaria учреди две почетни награди: за промоцията на бранда България и на българската култура по света и за значим социален принос към обществото. Първите носители на почетните отличия са футболната звезда Димитър Бербатов и талантливият млад диригент Йордан Камджалов.

През 2017 г., тенис звездата Григор Димитров беше отличен с почетна статуетка за принос в промоцията на бранда България по света. Оперната прима Веселина Кацарова получи почетен приз за принос в промоцията на българската култура по света.