Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в сътрудничество с италианската медийна група Search On - иновационна ивент платформа за насърчаване на глобалната мрежа на иновационното старт-ъп предприемачество, организира международна старт-ъп пътуваща изява "We Make Future". 

Събитието ще се проведе на 12 април 2024 г. в зала "Средец" на хотел "София Балкан Палас" (бившия хотел "Шератон") в София.

Мултисекторната старт-ъп екосистема има изключителна важност за икономиката в глобален и национален мащаб, като отбелязва период на динамично развитие и регистрира значителен потенциал и принос към технологичното развитие и експортната насоченост на страната.

Пътуващата изява включва участието на изявени лектори и панелисти от различни сфери на административното управление, финансирането и бизнеса на старт-ъп екосистемата, които ще споделят актуална информация относно новости, добри практики и ползата от имплементирането им в различните икономически сектори.

Събитието "We Make Future" е част от инициатива на ИАНМСП и италианската медийна група Search On за участие на български старт-ъп предприятия в Международния търговски панаир WMF за иновации, цифрови технологии и изкуствен интелект, който ще се проведе в периода 13-15 юни 2024 г. в италианския град Болоня. 

Най-добре представилите се старт-ъпи ще получат достъп до WМF Bologna 2024, възможност за представяне на българския щанд, както и определен брой срещи с инвеститори по време на изложението:

  • Отделено място в зоната за експониране на WMF 2024 в Болоня като част от българската делегация, за да представят своите иновативни проекти;
  • Предварително насрочени B2B срещи със заинтересовани страни в отворените иновации (бизнес ангели, венчурни капиталови фондове, корпоративни венчурни капиталисти, акселератори или инкубатори) по време на WMF2024 в Болоня;
  • Достъп до съпътстващи събития на WMF като "Нощ на иновациите" по време на трите дни на събитието.

Първите три класирани ще имат и допълнителни привилегии: 

  • Първа награда: Допълнително предварително уговорени B2B срещи с инвеститори, видимост, pitch на сцената за старт-ъпи, включване в основното глобално старт-ъп състезание на WMF. В предишните издания стойността на наградата е достигала над 3,3 милиона евро (материални награди);
  • Втора награда: Допълнителни предварително насрочени B2B срещи с инвеститори, видимост;
  • Трета награда: Допълнителни предсрочно насрочени B2B срещи с инвеститори и отново - видимост.

Старт-ъпите, желаещи да вземат участие в конкурса, могат да получат подробна информация за обхвата на предложението, предлаганите възможности, условията за кандидатстване и критериите за оценка в линка

За участие в състезанието ще бъдат допускани само старт-ъпи, регистрирани на  https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/ в срок до 7 април 2024 г.     

При проявен интерес за участие на място, като гост, в залата, в деня на проявата "We make future", следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 10 април 2024 г.

Организаторите обявяват и телефони за допълнителна информация: 02 940 79 75, на който отговаря Светла Запрянова и 02 940 79 83 - Томислав Атанасов.