Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на Консорциум "Газово развитие и разширение в България" срещу решение 741 от 2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и прекрати производството по делото за строежа на "Турски поток" през територията на България, съобщиха от пресцентъра на съда.

Определението на върховните магистрати е на основание "липса на воля за обжалване у всички участници в Консорциума за касационно оспорване", констатирана във връзка с постъпила по делото писмена молба от "Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л." - клон България.

"Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л." - клон България е един от тримата участници в Консорциум "Газово развитие и разширение в България". Молбата, както личи от съдебното решение, е подадена от представляващия конкретното дружество и един от представляващите консорциума А. Пархомчук. ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ е с участници: Консорциум Варна 1 (учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България.

Известно е, че "Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л.", регистрирано в Люксембург, е дружество, свързано с най-големия руски производител на тръби за нефто-и газопроводи ТМК.

Първоначално делото беше насрочено за разглеждане във ВАС за 24 септември т.г.

Определението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Другият участник в конкурса е консорциум с участници Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни - Саудитска Арабия. КЗК спря изпълнението на проекта след подадена жалба именно от "Аркад", след като "Булгартрансгаз" ги отстрани от състезанието и избра "Газово развитие и разширение в България" - консорциума с руско участие.