Приема се офертата на "ДЗЗД Консорциум газово развитие - България" за строежа на продължението на газопровода "Турски поток" през България. Това каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на пресконференция, цитиран от "Фокус".

Класираните първоначално на първо място участници Обединение Консорциум Аркад (включващо Аркад Ей Би Би С.п.А и Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни) не са предложили необходимите документи, каза Малинов.

До участие в обществената поръчка бяха допуснати именно двете обединения: Д3ЗД Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ) и Обединение "Консорциум Аркад".

Владимир Малинов обясни, че срокът за изпълнение е същият, заложен в 615 дни за изпълнение и доставка до акт 15. Трябва да бъдат изградени 315 километра. С направената отстъпка предложената цена е 1 120 127 000 евро.

Предложението с отстъпки на "Консорциум газово развитие - България" е по-добро от това на "Консорциум Аркад", каза Малинов. Той обясни, че след изтичане на първоначалния срок за представяне на документите - 16 май, е получено писмо от втория класиран участник в процедурата, с което те информират, че тъй като не знаят на какъв етап се намира процедурата, декларират, че без да променят по никакъв начин всички останали условия на тяхната оферта, предлагат отстъпка в размер на 31.15% от предложената от тях цена за изпълнение на проекта в дългия срок - 615 дни. Със същото писмо те информират, че след като са прегледали икономическите условия, предлагат и отстъпка в стойността на финансирането на проекта - като крайният им процент за оскъпяване на проекта следствие на финансирането ще бъде 4.1%, изтъкна шефът на "Булгартрансгаз".

С така направените отстъпки предложението на втория участник по отношение на изпълнение на проекта в рамките на 615 дни е по-добра, макар и с малко от тази предложена от "Аркад". А процентът на финансиране е равен на този предложен от "Аркад" (4.1%), уточни той.

Какви бяха първоначалните предложения

"ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ": При максимално допустим срок за изпълнение от 250 дни цената, която консорциумът предлага, е в размер 2 414 712 667, 85 евро, което е над прогнозната стойност. При максимално допустим срок 615 дни стойността е 1 600 867 584, 88 евро.

Арабско-италианския консорциум "Аркад": Обединението предлага при максимално допустим срок от 250 дни цена в размер на 1 288 739 305, 11 евро. Предлагана обща цена при 615 календарни дни е в размер 1 102 203 220, 11 евро.

В началото на април "Булгартрансгаз" съобщи, че предложението на Обединение "Консорциум Аркад" (саудитски консорциум) включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, така и при изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни.

Избраният (тогава) консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни - Саудитска Арабия. Саудитският гигант слезе с около 1 милиард евро под офертата на конкурента си.

Защо е дисквалифициран "Аркад"

Оказахме пълно съдействие на "Консорциум Аркад", но те не представиха необходимите документи за сключване на договор за строителството на продължението на газопровода "Турски поток" през България, отбеляза Владимир Малинов. "Булгартрансгаз" издаде решение за определяне на изпълнител на 3 април тази година. С това решение изпълнител на разширението на газопреносната ни мрежа за тези прословути 475 километра беше определен консорциумът "Аркад", обясни той.

Газопреносната мрежа - съществуваща и в проект, тръби и компресорни станции

Решението за избор на изпълнител влезе в сила на 16 април и оттогава започнаха да текат сроковете за представяне на необходимите документи за сключване на договор. Съгласно закона за обществените поръчки срокът е от 30 календарни дни и същият изтече на 17 май, поясни той.

През тези 30 календарни дни ние оказахме пълно съдействие на избрания изпълнител за представяне на документите. За наше съжаление към 17.00 часа на 17 май не бяха представени необходимите документи за сключване на договор, допълни Владимир Малинов.

Своевременно беше получено писмо от тях за искане за удължаване на срока за представяне на документите и ние се съобразихме с това тяхно искане и удължихме срока до 17.00 часа на 22 май. Към 17.00 часа на 22-и и включително и 27 май документи за сключване на договор с консорциум "Аркад" не бяха представени, закючи Малинов.

Кои са победителите

Dir.bg вече представи кандидатите, сега ще припомним кои компании влизат в обединението, на които се възлага поръчката.

ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ с участници: Консорцио Варна 1 (учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България.

Италианската компания "Бонати" С.П.А (Bonatti) има 70-годишен опит като главен изпълнител в строителството на петролна, газова и енергийна инфраструктура, "изправена пред предизвикателни проекти при най-критични екологични и логистични условия в отдалечени райони, съчетавайки съвременни методи и технологии", както тя сама се представя. Оперира в 19 страни по света: Северна Африка, Европа, Канада, Близкия изток, Туркменистан, Казахстан и др.

"Бонати" са сред най-големите изпълнители на проекти за полагане на тръбопроводи - по целия свят - в пустини, в планини (до 5000 м височина), гори, джунгли, блата и замръзнали степи. Притежават модерен, специализиран парк за строителна техника, прилагат най-модерните технологични решения в областта (вкл. електронна система за заваряване).

Трябва да се отбележи, че "Бонати" участват в изграждането на Трансадриатическият газопровод (TAP), който играе ключова роля в осигуряването на дългосрочно разнообразие и сигурност на енергийните доставки в Европа.

Германската "Макс Щрайхер" С.П.А (MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA/STREICHER Group) - развива бизнес в различни сектори - изграждане на тръбопроводи и инсталации, машиностроене, строителство, строителни материали.

Строителството на тръбопроводи е един от водещите бизнеси на STREICHER. Зад гърба си компанията има десетилетия международен опит и богато техническо ноу-хау. Гарантира своевременното изпълнение на сложни големи проекти, правят възможно прилагането на иновативни индивидуални решения. Компанията разчита на квалифициран персонал, най-новите машини и специални технологии, индивидуално съобразени с изискванията на проекта.

Заедно с гръцката компания "Терна", "Макс Щрайхер" участва в тръжната процедура зa пpoeĸтиpaнe, дocтaвĸa и cтpoитeлcтвo нa Meждycиcтeмнa гaзoвa вpъзĸa Гъpция - Бългapия (ІGВ).

"Комплишънс дивелъпмънт" С.А.Р.Л-клон България (Completions Development Sàrl). Малко информация има за тази компания (компанията майка). Холдинг, регистриран в Люксембург през ноември 2014 г. с капитал €5 050 000 с персонал от 1 до 10 души, според информационната база на Блумбърг. Според ДАКСИ собственик на фирмата, участник в българския конкурс, е Андрей Владимирович Пархомчук, бил първи зам.-генерален директор на ТМК (2012) и бивш старши вицепрезидент на машиностроителната компания "Мечел". ТМК е лидер в производството на тръби за нефтената и газова индустрия.

Откритата процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) е с наименование: "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част" и референтен номер: 180-100 на "Булгартрансгаз" ЕАД.