"Топлофикация - София" ЕАД съобщи, че започва да преизчислява сметките на своите клиенти и да пресметне сумата за възстановяване. Това стана възможно, след като КЕВР определи ретроактивните цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин - цени, по които ще бъдат преизчислени сметките на потребителите.

Намалението на цената на топлинната енергия от "Топлофикация София", в сила от 1 юли 2019 г. е 11.16%.

По договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. -31 март 2020 г. на дружеството се възстановяват 59,4 млн. лева. Тази сума включва:

  • 17,2 млн. лв., които столичната Топлофикация, като производител на електрическа енергия, следва да върне във фонд "Сигурност на електроенергийната система;
  • 9,6 млн. лв. ДДС;
  • 1,8 млн. лихви (платени към газовия доставчик).

Остават 30,8 млн. лв., които "Топлофикация София" ще възстанови на клиентите си в следващите месеци.

"След като вече разполагаме с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енергия, предстои в 30-дневен срок да извършим преизчисленията. Във фактурите на потребителите ясно ще обозначим както съответния период, така и съответното намаление, което всеки ще получи", заявиха от дружеството.

За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с фактурата за юни, която те ще получат след 15 юли. Ако сумата за възстановяване е по-голяма, приспадането ще продължи до нейното изчерпване.

За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли, се казва в съобщението.