Министерството на енергетиката бяха организатор и домакин на среща с МОСВ, МРРБ, кметa на гр. Перник и представители на "Топлофикация Перник". Темата на срещата беше проблемите, свързани с работата на централата във връзка с аварията на шламохранилището й, и възможностите за по нататъшна работа и изграждането на новото шламохранилище.

"Топлофикация Перник" пое ангажимент да работи в съществуващия режим, подобрявайки качеството на услугата и максимално бързо изграждане на новото шламохранилище.

"За нас сигурността на доставките към гражданите, както и безопасността при работа са приоритет. Няма да оставим хората без топла вода до изграждането на новото хранилище. Искаме да благодарим на всички участвали в срещата държавни и местни институции за вникването, разбирането и изслушването на това какви са проблемите на централата и разбирателството от тяхна страна да търсим разрешаването им заедно. Подобно сътрудничество ще бъде от изключителна полза за развитието на града и подобряване на опазването на околната среда", казват от дружеството.