След като от ТЕЦ Бобов Дол обявиха, че работят по проекти за въвеждане на природен газ и инвестиция в американски газови турбини, създаване на фотолтаичен парк, от ТЕЦ Бобов Дол разсекретиха поредната си нова инициатива с цел по-зелено производство на енергия.

"С цел намаляване на вредните емисии ще строим инсталация за сушене на въглища. Със съоръжението значително ще повишаваме качествените показатели на използваното гориво и ще направим употребата му по-екологична. Чрез извършването на процес на изсушаване значително ще се намали количеството на емисиите. Знаем, че бъдещето не е във въглищата, но докато се използват, можем да го направим чрез по-екологична технология", каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Инвестиционно намерение е внесено в РИОСВ - София. От дружеството се надяват екоинспекцията да допусне извършването на оценка за въздействието върху околната среда, за да се докажат екологичните ползи от начинанието.

Инсталацията за сушене на въглища ще бъде построена на територията на ТЕЦ-а на площ от 32 дка. Инвестиционното намерение включва монтаж на сушилна инсталация без горивен процес, както и въвеждането на изключително иновативна технология за сушене на нискокалорични въглища с въздух.

"Технологията, която ще използваме, позволява по-ефективно оползотворяване на енергийния потенциал на горивото. В Бобовдолския басейн вече няма висококалорични въглища, за каквито е пригодена Централата. За да гарантираме енергийната сигурност, се налага да въвеждаме иновативни технологии за едновременно производство на още по-екологична енергия и справяне с проблема с нискокалоричните въглища", каза инж. Спасов.

Според предложението процесът на сушене на въглища с горещ въздух и устойчив и щадящ за околната среда, защото за топлопреносител се използва прегрята водна пара от комбинирания цикъл на централата. Поради липсата на горивен процес в сушилнята значително ще се намалят емисиите на вредни вещества и газове в атмосферата.

"Ще сушим единствено горива, за които важи разрешителното, което имаме. С реализиране на начинанието ще подобрим значително производствения процес и въздействието върху околната среда. Работим активно върху проекта за въвеждане на американски турбини, но проектът ще отнеме 2-3 години до пълната реализация. Инсталацията за изсушаване на въглища ще започне да се използва много бързо и докато все още се използват, ще извършваме по-екологично", каза инж. Спасов.